– Omläggningen har skett under pågående strejk. Läkarna får 4–8 timmars utbildning på VAS. Fyra timmar räcker som grundutbildning, säger Anders Dybjer, sjukhuschef vid Länssjukhuset i Halmstad.
Åsa vårdcentral blev i slutet på förra året först ut i Halland med VAS. I början av 2010 ska hela Halland vara anslutet. Så här långt är hallänningarna nöjda, trots en trög start där ett pilotprojekt vid specialistsjukvård fick datahaveri och införandet försenades med ett halvår.
Lars Jerlvall, IT-direktör i Landstinget Östergötland och verksam vid landstingens beställarorganisation, tycker det är bra med konsolidering och samverkan mellan landstingen.
– Men det kan vara ett bekymmer att själva äga och förvalta systemet. Man ska vara beredd att ta kostnader för nya funktioner. Viktigt är också att landstingen drar åt samma håll.
Hälso- och sjukvårdsdirektör Lena Kierkegaard är dock inte orolig för att Norrbotten behåller kontrollen över VAS.
– Vi har ett avtal kring hur vi ska samverka på lika villkor. Vi är tre landsting som ska dela på utvecklingskostnaderna, och ställa kloka krav på vad man kan önska sig, säger hon.
Ett villkor för att gå med i VAS är att man inkluderar hela paketet, och i stort antar programvaran i befintligt skick.
– VAS fick bäst användar-
betyg i vår marknadsundersökning. När Norrbotten samtidigt kom med ett samverkans­­erbjudande så nappade vi, säger IT-direktör Stig Brinck.