– Väldigt många patienter bedömer kvalitet efter bemötande mer än efter medicinskt resultat. I det längre tidsperspektivet falnar det för det medicinska resultatet, säger Göran Garellick.
Han arbetar för närvarande på halvtid med Sveriges Kommuner och Landstings projekt »Öppna jämförelser« och är ansvarig för arbetsgruppens kontakter med de 18 av landets 64 kvalitetsregister som levererar uppgifter. Att skapa underlag för kundval är svårt.
– Landets registerhållare och arbetsgruppen för »Öppna jämförelser« är mycket tveksamma inför att använda de aktuella publikationerna i kundvalsperspektivet, säger han, och anser att Filippa Reinfeldt levererar »floskler«.

Att ranka sjukhusen enbart efter siffror i ett register kan bli väldigt missvisande. Det gäller att läsa kommentarerna för att få perspektiv på siffrorna. Bakom variationer döljer sig skillnader i sjukhusens uppdrag och case-mix. Ett sjukhus med skickliga kirurger som får alla svårare fall kan hamna långt ner på en rankningslista medan de som tar många och lättare fall kan komma högre.
Ska man kunna göra en korrekt rankning krävs dessutom att täckningsgraden, eller inrapporteringsfrekvensen, är 100 procent på alla variabler, enligt Garellick. Om det så bara saknas 3 procentenheter kan ett sjukhus flyttas tjugo platser.
– Det är ovetenskapligt och långt från evidens att ranka, säger han.

Höftprotesregistret har konstaterat att det är framför allt yngre män med enklare diagnoser som utnyttjat sin vårdgaranti och opererats i annat län. Det har visat sig att de oftare drabbas av djupa infektioner.
– Kundval är en amerikansk idé som det inte finns evidens för. Risken är att man tappar i god kontinuitet, vårdkedjor och vårdprocesser.
Tillgänglighet är dessutom ingen kvalitetsindikator i sig, påpekar han. Att fokusera på tillgänglighet blir enögt, tycker han, eftersom det enbart handlar om tiden, inte om det medicinska resultatet.
Innan förbättrad tillgänglighet kan åberopas som en kvalitetsindikator måste den kvalitetssäkras på både kort och på lång sikt, enligt höftprotesregistrets årsrapport 2006.