– Jag räknar med att vi kommer att få se avvikelser direkt. Om vi får ett hjärtstopp i Malmö som måste köras 1,5 mil extra till Lund ökar sannolikheten betydligt att vi får se allvarliga händelser. Malmö har också ett mycket stort upptagningsområde. Många är invandrare som kanske inte är så medvetna om situationen och att de måste söka vård någon annanstans, säger Poul Kongstad, chefläkare för KAMBER, Region Skånes ambulansverksamhet.
Det är i dag, 5 maj, som det andra strejkvarslet träder i kraft. I landet berörs drygt 4 000 medlemmar. I Skåne går 1 000−1 200 sjuksköterskor och annan personal vid UMAS, Universitetssjukhuset i Malmö, och Ängelholms sjukhus ut i strejk. Konsekvensen blir att i princip all verksamhet upphör på UMAS fram till och med 10 maj med undantag för avdelningarna för onkologi, stroke, kärlkirurgi, handkirurgi, barnakut, barn och förlossning. De senaste dagarna har 400 patienter omplacerats på regionens sjukhus.

Chefläkarna i Region Skåne har hela tiden hävdat att alla sjukhus måste hålla öppet för blåljuspatienter och intensivvård, vilket inte fick gehör hos Vårdförbundet. Poul Kongstad är bekymrad när nu alla akutpatienter i Malmö måste skickas till Lund eller andra sjukhus.
– Man ska veta att Malmö har cirka 200 patienter per dygn på akuten, säger Kongstad.
Hittills har ändå sjukvården fungerat väl. Den ”nya” vårdapparaten sattes på prov i förra veckan när Ystads och Helsingborgs lasarett stängde (läs Läkare oroade över patientsäkerheten.). Belastningen ökade då rejält på USiL, Universitetssjukhuset i Lund. Ändå hölls väntetiderna nere.
Fyra läkarbilar cirkulerar ständigt ute i regionen och genom triage-metoden kan bilarna prioritera rätt sjukhus från början. Än så länge har bara en händelse som inträffat i ambulansverksamheten under strejken lett till en avvikelserapport, enligt Kongstad.
– Det gällde en händelse häromdagen då det fanns oklarhet om var man kunde sända EKG från ambulanserna. Ingen patient skadades vad vi vet, utan problemet löstes, säger Kongstad.
Dessutom har det enligt Kongstad förekommit en del logistikproblem. Däremot gav utredningen om två hjärtstopp under ambulansresa från Ystad till Lund i förra veckan, som ‹lakartidningen.se› rapporterat om, inte anledning till någon avvikelserapport.
Samtliga chefläkare har uppmanat personal att notera varje avvikelse som kan knytas till konflikten. Allvarliga händelser ska rapporteras inom ett dygn.

Vid USiL har två möjliga avvikelser registrerats som rör strejken – och båda rör utlokaliseringar av patienter. Den ena kan förmodligen avskrivas, tror tf chefläkare Harald Roos. Den andra avvikelsen handlade om en äldre patient med hjärnblödning som låg på ”fel” avdelning. Patienten dog.
– Det kommer nu att utredas om det brast i kompetens när det gäller observationen av patienten, säger Roos.
Han tror att ”situationen ställs på sin spets” när Malmösjukhuset stänger.
– Jag tror att det finns stor risk för incidenter.

Hittills har USiL klarat de akuta patienterna väl, enligt Roos, men planerade operationer och utredningar har skjutits på framtiden. Med hjälp av 10−15 extrainkallade läkare per dygn, ett stort antal undersköterskor och mycket övertid har sjukhuset hållit näsan över vattenytan. Verksamhetschef Bo Erwander på akuten vid USiL säger att framgången beror på den tydliga samordningen av patienter i Region Skåne där USiL varit inriktat på att ta emot de akuta patienterna. Andra bidragande faktorer är de förstärkta läkarlinjerna på akuten, en särskild ”linje” för de svårast sjuka och möjlighet att skicka specialutbildade akutläkare i de prehospitala akutteamen.
Ett annat nytt arbetssätt har varit att närsjukvårdspatienter som ligger utlokaliserade på specialiserade avdelningar i större utsträckning tas om hand som ”vanliga” patienter av ordinarie personal med rätt kompetens, berättar Erwander.

Ingrid Mattiasson, chefläkare vid UMAS, säger att sjukhuset via KAMBERs ambulansverksamhet kontinuerligt bevakar hur den nya vårdsituationen fungerar med det stängda sjukhuset. Inga avvikelser som rör strejken har rapporterats på sjukhuset.
– Det blir så klart en stor belastning för Lund. Vi kommer att utnyttja möjligheten till skyddsarbete om det finns fara för att patienter kommer till skada, säger hon.

Vid Helsingborgs lasarett är Sven Oredsson verksamhetschef för akuten. Han tycker att det är för tidigt att sammanfatta hur strejken påverkat patienterna, men påpekar att elektiva fall och CT-undersökningar som fått vänta innebär risker. Bland dessa patienter kan det finnas avvikelser, menar han. Hittills har inga andra avvikelser kommit in.
– Samtidigt kan vi säga att vårdapparaten visat positiva sidor på vad den klarar. Vi kan kalla detta en gigantisk katastrofövning − ändå är det verklighet, säger Oredsson.