Det konstaterar Världshälsoorganisationen WHO i sin Rapport om den globala tobaksepidemin, som offentliggjordes i februari i år.
Rapporten är en uppföljning av WHOs ramkonvention om tobakskontroll från 2003, och ger en fyllig bild av både tobaksepidemin i världen och vilka motåtgärder som finns att tillgå.

Till skillnad från många andra epidemier sprids tobaksepidemin inte av något virus, bakterie eller annan mikroorganism, fastslår WHO-rapporten. Nej, vektorn för denna epidemi är tobaksindustrin och dess affärsstrategi. Därför kräver tobaksepidemin andra typer av motåtgärder, som WHO sammanfattar i sex punkter:
• Höjda skatter på tobaksvaror.
WHO: Totalförbud mot tobaksreklam och sponsring
• Totalförbud mot all tobaksreklam och sponsring.
• Fler rökfria miljöer.
• Varningsbilder på alla tobaksförpackningar.
• Tillgång till professionell tobaksavvänjning.
• Kontinuerlig uppföljning och utvärdering.

Inget land lever ännu upp till alla de kraven, och det stora flertalet länder tillämpar ännu inte en enda av de sex punkterna fullt ut.
Det allra effektivaste sättet att minska tobaksanvändningen är kraftiga skattehöjningar på tobaksprodukter, konstaterar WHO-rapporten. Sådana skattehöjningar skulle också kunna ge staterna medel att finansiera andra motåtgärder mot tobaksepidemin.
I dag är det dock bara en bråkdel av intäkterna från tobaksskatter som går till tobakskontroll.
Hela rapporten kan laddas ner från http://www.who.int/tobacco/mpower/en/ .