Regeringen har tidigare lovat att återinföra ersättningsetablering, men frågan har skjutits på framtiden. Nu vill regeringen införa möjligheten, men temporärt.
Hela taxesystemet enligt lagen om läkarvårdsersättning har ifrågasatts av EU utifrån EUs regler om etableringsfrihet, öppenhet, likabehandling och icke-diskriminering, vilket har gjort att regeringen planerar att avveckla systemet.

Utredaren Toivo Heinsoo, som i våras la fram förslaget [1] om obligatoriska vårdvalsmodeller i primärvården införda från 2009, fick därför i slutet av maj ytterligare ett uppdrag, nämligen att föreslå ett system som kan ersätta den nationella taxan i den privata öppenvården (se LT nr 23/2008 sidan 1739). I uppdraget ligger också att se om det finns behov av övergångsregler för de drygt 1 000 läkare som i dag har rätt att verka enligt den nationella taxan.
Förra veckan presenterade socialminister Göran Hägglund ett förslag till lagrådsremiss om ersättningsetablering, men möjligheten ska bara finnas under en övergångsperiod fram till dess att ett nytt system på basis av Heinsoos förslag införs.
– Ersättningsetablering är jättebra, men förslaget kommer lite sent, fem över tolv så att säga, efter att Heinsoo fått direktiv att avskaffa taxan, säger Privatläkarföreningens ordförande Gunnar Welander.
För dem som eventuellt tar över en mottagning uppstår en osäkerhet om vilka villkor som kommer att gälla i det framtida, ännu inte framtagna systemet, menar han.
– Vem vill ta över en mottagning utan att veta vad som gäller om två år?

Den tillfälliga möjligheten föreslås gå till så att en taxeläkare som vill överlåta sin praktik anmäler detta till landstinget som bjuder in intresserade att ansöka om att få ta över. Den som får ta över köper praktiken och skriver ett samverkansavtal med landstinget, som då också kan ändra på avtalsvillkoren. Endast de läkare som inte redan på annat sätt har offentlig ersättning kan komma i fråga. Den som till exempel redan verkar inom ett vårdvalssy-stem kan inte få ansluta sig till taxan på det här sättet.
Förslaget om tillfällig ersättningsetablering är på remiss. En lagändring kan enligt regeringskansliet träda i kraft den 31 mars 2009.
1. http://lakartidningen.se/includes/07printArticle.php?articleId=9299