Vid sitt senaste möte beslutade Läkemedelsindustriföreningen, LIF, att tillåta sina medlemsföretag att förmedla information om receptbelagda läkemedel till allmänheten via egna webbplatser. Informationen ska vara förhandsgranskad av Informationsgranskningsmannen och följa de regler för läkemedelsinformation som föreningen använder som måttstock för läkemedelsreklam. Men frågan är om det är tillåtet.
– Vi gör bedömningen att detta är okej. Reklam för receptbelagda läkemedel till allmänheten är fortfarande förbjudet, men efter de diskussioner vi har haft med jurister, kontrollmyndigheter och politiker om var gränserna går så tolkar vi det så att om patienterna själva efterfrågar informationen så är det inte reklam, säger Richard Bergström, VD för LIF.
Webbplatserna kan ha domännamn som är identiska med produktnamnet, men läkemedelsföretagen får inte aktivt marknadsföra webbplatserna eller sponsra länkar till dem. Däremot kommer det att vara möjligt att länka till webbplatserna från Fass.se och att berätta om dem i hjälpmedel som överlämnas till patienterna av läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal.

Informationen som presenteras får inte strida mot den produktresumé som Läkemedelsverket godkänt, men behöver inte innehålla all den informationen, enligt LIFs nya regelverk. Precis hur det kommer att se ut och vilken information som kommer att tas med är ännu oklart.
– Det kommer att krävas en viss praxisutveckling här. Vad får man egentligen säga om ett cancerläkemedel eller ett antidepressivt läkemedel? Det finns ju ingen praxis utvecklad för det i dag, säger Richard Bergström.

LIFs agerande ses av många som ett sätt att flytta fram läkemedelsindustrins positioner i frågan om information om receptbelagda läkemedel till allmänheten.
– Ja, annars kunde de ju vara nöjda med vad de redan gör på Fass.se, säger Måns Rosén, direktör för Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU.
– Det är klart det är. Industrin gör precis det de ska göra, de försöker sälja sina läkemedel och de är väldigt duktiga på det. Det är ju vi andra som måste bli duktigare på att ge alternativ och sätta in frågan i ett större sammanhang, säger Kerstin Hulter Åsberg, ordförande i Sveriges läkemedelskommittéers ordförandekollegium, LOK.
Björn Beermann på Läkemedelsverket menar att LIF nu föregriper EU-kommissionens process där denna fråga är en del av förslaget som diskuteras. Han förhåller sig dock än så länge avvaktande till LIFs agerande.
– Det går inte att uttala sig om hur vi kommer att reagera förrän vi har sett ett exempel. Det avgörande är om detta är marknadsföring eller inte, säger han.
LIFs tolkning att det inte är marknadsföring om patienten efterfrågar informationen vill han inte kommentera.
– Det får stå för dem, säger han.