Barbro Fridén har utsetts till chef för barndivisionen på Karolinska universitetssjukhuset och tillträder den första september i år. Hon blir chef och ledare för Astrid Lindgrens barnsjukhus, Barnens sjukhus på Huddinge universitetssjukhus och Neonatalavdelningen på Danderyds sjukhus.
— Det handlar om högspecialiserad vård och det ska bli spännande, säger Barbro Fridén, som nyligen lämnat chefstjänsten vid Fertilitetscentrum i Stockholm och Göteborg
Barbro Fridén kommer att leda arbetet för fler än 2100 anställda. Hon ska vara med om att ta fram en ny verksamhet anpassad för det nya Karolinska sjukhuset, och hon startar i en stormig tid då barnsjukvården i Stockholm är ett hett ämne i media.
Riskerar barnsjukvården i Stockholm att förändras till en modell av 1950-tals nivå som barnläkaren Hugo Lagercrantz varnat för?
— Planen för Nya Karolinska ska vara klar om ungefär två år, för att sedan tas i drift först om sju år. Det är ett arbete som vi kommer att göra tillsammans. Men jag har inte börjat mitt arbete än, och jag vet inte om det finns några planer att geografiskt dela på förlossningsvården och barnsjukvården.
— Jag gillar att bygga upp och forma verksamheter. Det handlar om hur vi ska se på det nya Karolinska, men självklart ska vi inte fatta beslut så att verksamheten riskerar hamna på en 1950-talsnivå. Det handlar om att ansvara för medborgarnas skattepengar, och vi måste se till att det blir en bra vård och verksamhet med de resurser vi har. Det finns en oerhört stor kompetens på barndivisionen, och jag är säker på att vi finner goda lösningar.
Barbro Fridén har tidigare arbetat för att få ett nära samarbete mellan neonatologer och förlossningsvården, när hon var verksamhetschef för Kliniken för kvinnors och barns hälsa i Varberg.
Du är gynekolog och obstetriker, men däremot inte barnläkare. Behöver du komplettera din utbildning?
— Jag tror att det är bra att jag är doktor och ledare. Däremot så behöver jag inte vara barnläkare. Det kan tvärtom vara en fördel att inte ha den specialiteten, eftersom jag inte riskerar att gå in och detaljstyra.
— Barbro Fridén har under flera år ingått i Läkartidningens medicinska redaktion. Denna post måste hon nu lämna för att undvika en eventuell jävsituation, bekräftar Josef Milerad, Läkartidningens medicinska chefredaktör.
— Barbro Fridén har på ett förtjänstfullt sätt lyft fram artiklar kring kvinnors sjukdomar och hälsa, liksom jämställdhetsfrågor och ansvarat för serien ”Medicinens ABC”.


Barbro Fridén, ny chef för barnsjukvården I Stockholm