– Ett mycket glädjande besked och ett lyft för den medicinska forskningen. Det är väldigt viktigt att det ges resurser till både bredd- och spetsforskning, säger Hans Hjelmqvist, ordförande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdelegation.
Hur mycket av de ökade anslagen som kommer den medicinska forskningen till del, det ska regeringen återkomma till i höstbudgeten, som presenteras den 22 september. Ytterligare detaljer kommer sedan i den forskningspolitiska propositionen, som väntas en månad därefter.
Det mesta av tillskottet på 2,4 miljarder för 2009 ska ges i form av direkta anslag till universitet och högskolor, närmare bestämt 700 miljoner, och det tillskottet ska år 2012 ha vuxit till 1,5 miljard, se Tabell I.
»Strategiska områden« får 500 miljoner år 2009 vilket ökar till 1,8 miljarder år 2012. De strategiska områdena är medicin, teknik och miljö.
Som exempel på strategiska områden inom medicin nämner regeringen forskningsprojekt inom stora folksjukdomar som cancer och alzheimer.
Infrastruktur i form av till exempel biobanker och register får ytterligare 100 miljoner per år.
Efter ökningen kommer de totala offentliga forskningsanslagen, inklusive landstingens medfinansiering, att ligga på 1 procent av BNP de kommande åren, enligt regeringens beräkningar. Med ökningen på 2,4 miljarder och när anslagen också uppräknats för inflationen blir de totala FoU-anslagen drygt 33 miljarder kronor nästa år, se Tabell II. I dag utgör anslagen till forskning och utveckling 30,35 miljarder eller 0,95 procent av BNP.