– Inte specifikt för det, säger verksamhetschefen för medicinkliniken i Falun, Mikael Köhler.
– Egentligen vet jag inte vad de vill. Vi ska visa att den negativa stressen har blivit mindre och den har redan minskat betydligt sedan de gjorde granskningen förra våren.
– Vi har fått ett förtydligande från Arbetsmiljöverket att beslutet inte gäller specifikt vårdplatser utan arbetsmiljön och den negativa stressen, säger han.
I förtydligandet, som skickades på begäran av landstingsdirektören i Dalarna, säger verket att det är landstingets sak att avgöra vilka åtgärder som ska vidtas. Det kan till exempel vara fler vårdplatser på medicinkliniken eller någon annan inrättning som gör att trycket på medicinkliniken minskar. Det kan vara bättre samarbete med kommunerna som gör att kommunerna snabbare tar över patienter, inrättande av något slags mellanvårdsavdelning eller organisatoriska åtgärder som styr om akutpatienter till annan vårdinrättning. Huvudsaken är att den negativa stressen som läkarna upplever på grund av vårdplatsbristen märkbart har minskat när Arbetsmiljöverket gör sin uppföljning, vilket blir efter den 30 november 2009.

Mycket har hänt sedan verket gjorde granskningen förra våren, och fler förändringar pågår, enligt Mikael Köhler.
Fler doktorer har anställts, fler jourlinjer har inrättats, fler vårdplatser är sommaröppna. Medicinklinikerna i Ludvika och Falun ska samordnas, och i Ludvika har vårdplatserna blivit fler. Medicinkliniken i Falun håller på att byggas om och ska utökas med fyra vårdplatser, från 68 till 72, närmare bestämt fyra strokevårdplatser. Detta har inte med Arbetsmiljöverkets beslut att göra.
– En grupp som vi har problem med att ta hand om är strokepatienterna. Det är den enda grupp som tydligt enligt vårdprogram måste ha vårdplatser. Det måste vi bli bättre på, och det är syftet med samordningen och ombyggnaden.

När verkets granskning gjordes pågick också digitalisering av journalföringen, vilket påverkade arbetsmiljön.
– Vi har gjort en massa saker sedan inspektionen. Jag tror de flesta upplever att situationen har blivit bättre. Kommunerna tar hem fler patienter också, säger Mikael Köhler.
Men arbetsmiljöinspektör Thomas Isaksson påpekar att verket har följt upp förhållandena även i år och att det fortfarande fanns behov av att ställa kravet då beslutet togs i juni.
– Även om situationen förbättrats något beträffande andelen medicinskt färdigbehandlade patienter som finns på kliniken, ansåg vi i våras att bristen på vårdplatser fortfarande gav upphov till arbetsmiljöproblem för läkarna vid kliniken, säger Thomas Isaksson.

Skyddsombudet Kristina Wallman håller med Mikael Köhler om att det har blivit bättre.
– Det beror framför allt på att kommunerna har klarat sitt uppdrag bättre. Situationen känns hoppfull. Om kommunerna fortsätter att klara sitt uppdrag och vi får fyra nya strokevårdplatser så känns det rimligt att vårdplatserna kan räcka till. Även på akuten tror jag att arbetsmiljön kommer att bli bättre, säger hon.