– Det är positivt att man skyndar på det med tanke på att vi lägger ner vår egen verksamhet, säger Jan Stålhammar, administrativ chef vid Vetenskapsrådet och sekreterare i rådets oredlighetsgrupp.

Vetenskapsrådets styrelse beslutade i juni att lägga ned Expertgruppen för utredning av misstankar om oredlighet i forskning från den 1 januari 2009. Från och med den 15 september tas inga nya ärenden emot.
Den främsta anledningen är att Vetenskapsrådet anser att misstankar om fusk eller oredlighet bör utredas av en instans skild från Vetenskapsrådet, som finansierar forskning.

Den nya instansen kan komma att läggas under Centrala etikprövningsnämnden. Tanken är att den nya instansen ska kunna börja arbeta vid årsskiftet, enligt Martina Lind, politiskt sakkunnig vid Utbildningsdepartementet.
En mer rättssäker hantering av misstänkt forskningsfusk har sedan länge efterfrågats av Vetenskapsrådet. Förra året lade Vetenskapsrådet och Sveriges universitets- och högskoleförbund fram ett gemensamt förslag (se www.vr.se) där man efterfrågade en från universiteten oberoende instans med möjlighet att överpröva universitetens utredningar eller universitetens beslut att inte utreda alls. Det skulle också finnas en möjlighet för vem som helst att anmäla misstankar. En definition av oredlighetsbegreppet föreslogs också. I vilken mån regeringens förslag kommer att uppfylla önskemålen är ännu inte klart.
– Det är viktigt att den nya instansen får tydliga mandat och att kretsen som kan vända sig till instansen vidgas jämfört med i dag, säger Jan Stålhammar.
Vetenskapsrådet är värdmyndighet för Centrala etikprövningsnämnden.