Det är den internationella fredsbevarande organisationen International League of Humanists som delar ut priset. På diplomet står det att Åke Björn får priset för att han främjat utvecklingen av etik i vården och patientens rättigheter.
– Jag känner mig stolt, men vill dela utmärkelsen med alla kollegor runt om i Sverige som varit delaktiga, kommenterar Åke Björn.

Swedish Medical Program, SMP, är en del av Katastrofmedicinskt centrum. Programmet startade 1995 under kriget i Bosnien och Hercegovina i samarbete med Migrationsverket. Till en början var det inriktat på att evakuera svårt sjuka och skadade människor för att ge dem medicinsk behandling och vård på något av de svenska sjukhusen. Under de 13 år programmet pågått har 187 patienter från Balkan vårdats i Sverige.
– För den enskilda individen har det handlat om liv eller död. De som evakuerades till Sverige befann sig i livshotande tillstånd eller riskerade livslånga handikapp.
– Efter freden började vi också med att bygga upp svenska medicinska team som åkte till Bosnien. Vi utförde operationer och annan behandling på plats, totalt har 3 750 patienter behandlats under de elva år vi varit där. Och vi har arbetat på alla sidor, med serber, kroater, muslimer och albaner, påpekar Åke Björn.
Läkare, sjuksköterskor och medicintekniker från Linköping och andra sjukhus har arbetat i Bosnien mellan en och två veckor per gång.
Det viktigaste med det arbetet har varit utbildning för att minska behovet av att evakuera patienter utomlands, poängterar Åke Björn.
– Sjukvården förstördes helt under kriget. Hälften av läkarna och sjuksköterskorna försvann. De dog, skadades eller flydde. Och mycket utrustning förstördes.
Läkare från Kosovo och Bosnien har även varit i Sverige och utbildats.
Själv har Åke Björn som chef för programmet varit på Balkan mellan fem och tio gånger per år sedan starten, i upp till tio dagar varje gång.
– Jag har försökt åka när ett nytt team har arbetat. Det har varit mycket administration där nere och teamen har behövt stöttas.
Ett liknande arbete har även utförts i Palestina, 2000–
2002. Det skedde på initiativ av dåvarande utrikesministern Anna Lindh, som uppmärksammat insatserna på Balkan.
– I Palestina evakuerade vi inga patienter, utan där hade vi team på plats.

En drivkraft för Åke Björn har hela tiden varit att få delta i uppbyggnaden av sjukvården i ett krigsskadat samhälle.
– Det är oerhört tillfredsställande att höra när människor blivit botade i sitt hemland tack vare våra insatser.
Sedan i juli i år är dock programmet nedlagt efter ett beslut av Sida.
– Det beror inte på att Sida har kritik mot det, utan på att det enligt Sidas strategiplan inte finns något utrymme för utvecklingsarbete inom hälsosektorn på Balkan.
Åke Björn hyser dock en liten förhoppning om att beslutet ska omvärderas.