Jonas Ekström är ST-läkare och samtidigt verksamhetschef för Sala närsjukhus. Han blev mer eller mindre inkastad på sitt chefsjobb vid en omorganisation i Västmanlands läns landsting. Utan någon ekonomisk utbildning eller ledarskapsträning fick han vid 28 års ålder överta chef­-
s­kapet på närsjukhuset.
Under det första året blev det också mycket »trial and error«.
– Det blev ett dyrt första år för min chef, säger Jonas Ekström.
Men han gillar makten – makten att förbättra och fixa till sådant som inte fungerar så bra. Och han har också fått ett helt nytt perspektiv på vården som han tycker borde vara obligatoriskt för alla läkare.
Men trots det är det tufft att få ihop det.
– Jag känner att jag måste jobba minst två 75-procents-tjänster för att hålla någorlunda fart i båda mina båda uppdrag, säger han.
Efter en del vånda avråder han till slut ändå från att kombinera ST-utbildningen med ett fullskaligt chefsjobb.
– Bli gärna chefer, men vänta till efter ST, säger han.

Men vården är i ett skriande behov av unga, pigga chefer. 40 procent av alla chefer går i pension inom åtta år. Samtidigt fortsätter de att ge chefs­jobben till specialiserade överläkare i 55–60-årsåldern. Så kan det inte fortsätta. Det menar både Henrik Hammar, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), och Gunnar Németh, professor i ortopedi och vd för det privata Capio S:t Görans sjukhus i Stockholm.
– Sådana gamla betonghäckar som jag och Henrik ska bort ur systemet, så är det bara, säger Gunnar Németh.
Det privata alternativet som han företräder har också kommit längst i sin process att slussa in yngre ST-läkare i en chefskarriär. I höst börjar de första fyra ST-läkarna i Capios egen ledarskaps-ST-utbildning vid S:t Göran. Ledarskapsutbildningen förlänger den normal 5-åriga ST-tiden med 1,5 år, men Capio erbjuder deltagarna specialistlön efter fem år så att de inte ska känna att de förlorar ekonomiskt på det.

Utbildningen består av de fyra områdena omvärld, organisation, management och verksamhetsutveckling, där de hämtar konkreta fall från verkligheten att diskutera.
Henrik Hammar medgav att landstingen hittills inte varit så bra på att ta hand om de yngre läkarnas chefsförmågor och har ägnat mycket liten tid till frågor om ledarskap. Men det ska det bli änd­ring på. Nu bygger även landstingen upp en ledarskaps-ST-utbildning.

För den som inte har tid att vänta på att ledarskapsutbildningar ska tas fram från landstinget eller är på ett litet sjukhus där resurserna att organisera detta är begränsade är det fullt möjligt att sätta ihop sin ledarskaps-ST själv. Det berättar Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges yngre läkares förening, Sylf. Ledarskapsutbildningen kan anpassas efter verksamheten och ska också bedrivas i verksamheten i hög utsträckning och inte på kurser någon annanstans.
– Tanken är att man inte ska åka bort från verksamheten för att lära sig att leda den, säger hon.