– Det måste vara ovanligt, men det låter som en mycket intressant tanke. Det innebär att kliniken systematiserar sin fortbildning, och det är mycket bra.

Utbildningssatsningar kan vara en del i lösningen av psykiatrins bemanningsproblem, men måste backas upp med bättre miljö och arbetsvillkor för läkarna, säger Heidi Stensmyren:
– På många kliniker fungerar läkarna närmast som konsulter på avdelningen. Läkare måste in i klinikledningarna, men också in i arbetslagen.

Däremot är hon kritisk till regeringens psykiatrisatsning som innebär att allmäntjänstgörande läkare erbjuds förlängd tjänstgöring inom psykiatrin med fördjupande utbildning inom området, för att locka fler läkare till specialiteten.
– Det är inte längden på tjänsten som är det viktiga. Man måste titta på tjänstgöringens arbetsmiljö och arbetssituation.