Att djupstudera sjukskrivning för rörelseorganens sjukdomar är ett delprojekt inom det skånska projektet Morse, som är ett samarbetsprojekt mellan Försäkringskassan och Region Skåne för att minska den ohälsa som är kopplad till rörelseorganen.
– Vårt arbete är dels ett förslag till revidering av Socialstyrelsens beslutsstöd, dels ett fördjupat kunskapsunderlag, och vi har ett gott samarbete med Socialstyrelsen, säger Sofia Löfvendahl, utredare och projektledare.

Under ett drygt halvår har kunskapsunderlag och bakgrundsdokumentation för behandling, rehabilitering och sjukskrivning tagits fram inom fem områden: artritsjukdomar, handledens sjukdomar och skador, skuldrans sjukdomar och skador, höft- och knäsjukdomar samt knäleds- och mjukdelsskador inklusive artroskopi. Resultatet ska presenteras den 3 september under ortopediveckan i Tylösand.
– Vi har inte hittat någon högre grad av evidens för sjukskrivningstider, men vi har dammsugit alla dokument för att se om det finns vetenskapligt underlag.
I likhet med Socialstyrelsens arbete har slutsatserna därför i hög grad fått baseras på konsensus i grupperna.
Men materialet skiljer sig i viss mån från Socialstyrelsens beslutsstöd.
– Vi redovisar våra källor och vi har varit mer fullödiga för varje diagnos. Man får mer kött på benen, säger Sofia Löfvendahl.

Till sin hjälp har projektet också haft tillgång till data från Region Skånes vårddatabas och Försäkringskassans data över skåningarnas sjukskrivningar för att få fram aktuella sjukskrivningsmönster. Dessa två databaser har kunnat samköras så att diagnosspecifika sjukskrivningstal kunnat tas fram. Det är första gången sådana körningar har gjorts.
– Det är unikt och ett mervärde jämfört med Socialstyrelsens beslutsstöd. Vi kan redovisa statistik på genomsnittlig sjukskrivningstid. Här kan man matcha sjukskrivningstiden med den diagnos man har satt i vården och med hur personen sökt vård.
Siffrorna måste dock fortfarande tas med en stor nypa salt. Det finns fortfarande metodproblem och felkällorna kan vara många. Osäkerhet finns till exempel kring huruvida sjukskrivningen beror på huvuddiagnosen. Men med dessa reservationer blir statistiken en källa bland andra.
I övrigt har grupperna studerat litteratur och internationella sjukskrivningsriktlinjer, till exempel det amerikanska Presley Reeds Medical Disability Advisor, samt utgått från egna erfarenheter.

Som LT berättade förra året (LT nr 38/2007 s 2659) är en ambition inom Morse att använda uppgifterna i regionens vårddatabas och Försäkringskassans sjukskrivningsdatabas till att analysera vilka effekter sjukskrivningen eller olika vårdinsatser haft för patienten. Det har man ännu inte kunnat göra. Men det kommer att göras, till exempel i Back-upp-projektet, ett delprojekt som särskilt studerar omhändertagande av personer med ryggproblem.
Morse står för »Minskad ohälsa rörelseorganens sjukdomar i Sydsverige«. Projektet startade 2006 och ska pågå till 2011.


Projektet Morse har specialstuderat rörelseorganens sjukdomar för att bedöma arbetsförmågan och komma med förslag till nya riktlinjer för sjukskrivning. Bilden: traumatisk främre luxation i höger axel.