Stockholms läkarförening har i dagarna slutit ett avtal med Stockholms läns landsting som ger gravida rätt att på egen begäran befrias från jourarbete på kvällar och nätter.

Avtalet gäller i dagsläget anställa inom den förvaltningsstyrda sjukvården i Stockholms läns landsting, men kommer successivt att omfatta även de landstingsdrivna bolagen och på sikt ska förhoppningsvis även privat verksamhet skriva på.
– Vi på Stockholms läkarförening är oerhört glada över avtalet. Beredskapsbefrielse för gravida är något som vi arbetat för under flera år, eftersom det finns uppenbara och vetenskapligt bevisade hälsorisker med att arbeta jour, säger Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening och ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse.
– Vi hoppas nu att avtalet ska bli prejudicerande ute i landet, motsvarande frågan om att ST-läkares rätt till tillsvidareanställning kommit att få genomslag, där vi också var tidigt ute, säger han.
En utvidgad rätt till jourbefrielse infördes redan 2004 i Jönköpings län, men i övrigt har det varit kärvt att få igenom denna typ av avtal.
– Det har tidigare talats om att befria gravida vid en viss månad. Men jourbefrielse ska gälla meddetsamma. När det gäller risken för påverkan på fostret är den tidiga graviditeten som känsligast, säger Thomas Flodin.
Läkarförbundet fick i fjolårets centrala förhandlingar inget genomslag för krav på utökad jourbefrielse för gravida.

Sylfsordförande Heidi Stensmyren välkomnar avtalet:
– Verkligen roligt. Att gravida inte ska behöva gå jour, och inte bara befrias de sista månaderna, har vi kämpat för länge. Vi försökte få med detta krav i avtalsrörelsen men det fick stryka på foten för avvikelseavtalseländet.
Enligt avtalet mellan Läkarförbundet och Landstingsförbundet är gravida berättigade till jourbefrielse de två sista månaderna av graviditeten.