Lena Marions, 54, är docent vid Kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Hon är också känd som medicinskt ansvarig vid sex- och samlevnadsmottagningen, Sesam City i Stockholm, som har en stor utåtriktad verksamhet. I medier syns hon svara på frågor om säkra preventivmedel, könssjukdomar och aborter.
Det är påfallande hur stor okunskapen är kring sex och samlevnad, konstaterar hon och menar att den bland annat grundar sig i dålig skolundervisning.
– Sex och samlevnad är ett övergripande skolämne. Men endast sex procent av de lärarstuderande väljer att läsa ämnet i sin grundutbildning.

Lena Marions vill som medicinsk redaktör arbeta för säkra aborter och bra preventivmedel. En övergripande läkarfråga hon värnar är forskningen.
– Det är viktigt att driva forskning på klinisk nivå. Ska man uttala sig om saker så ska man ha en bakgrund. En del är rädda för klinisk forskning, men det är också ett sätt att kvalitetssäkra.
För Läkartidningen har hon skrivit ett drygt tiotal medicinska artiklar, av vilka hon själv spontant lyfter fram en ABC-artikel om så kallad »druvbörd«, en livshotande men mycket ovanlig graviditetskomplikation (Mola hydatidosa och andra trofoblastsjukdomar. Läkartidningen 2005;102:1247-50).
Den stora passionen i hennes liv är vandringar i de italienska alperna, en vana hon utvecklade under ett år för WHO i Genève 2003, där hon arbetade för säkra aborter i låg- och medelinkomstländer. Med sönerna utflyttade tar hon och maken sig ut på långvandringar så ofta de kan. Det internationella intresset hålls vid liv genom forskningsprojekt i Laos respektive Iran, genom Sida Sarec.Docent Lena Marions.