Det är ledamöterna i Läkarförbundets centralstyrelse, CS, överens om, enligt ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
– Vi var ganska eniga om att Socialstyrelsen bör ha möjligheten vid legitimationstillfället, eftersom man kan bli av med legitimationen på grund av brott.
Det ska dock vara upp till Socialstyrelsen att bedöma om uppgifterna i registret är relevanta, anser CS.
Läkarförbundet har dock ingen officiell politik i frågan. Den togs ändå upp i CS i förra veckan med anledning av att Eva Nilsson Bågenholm är expert i Patientsäkerhetsutredningen, som ska ta ställning i saken. Utredningen ska även ta ställning till om det ska införas krav på att arbetssökande ska lämna utdrag ur registret till arbetsgivaren. Även detta diskuterade CS, liksom frågan om Högskoleverkets möjligheter att kräva utdrag ur registret vid antagning till läkarutbildningen. Men här var man inte lika överens.
– De flesta i CS tycker att även arbetsgivaren och Högskoleverket bör ha tillgång till uppgifterna och detta är de åsikter jag kommer att framföra i utredningen, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Läkarförbundets etik- och ansvarsråd, EAR, har tidigare ställt sig tveksamt till krav på att lämna uppgifter vid antagning. Och Thomas Flodin, ledamot i CS och ordförande i EAR, betonar att åsikterna inom CS går isär vad gäller Högskoleverkets och arbetsgivares möjligheter att kräva utdrag ur registret. Han håller inte med om beskrivningen att »de flesta« i CS är för något sådant.
Patientsäkerhetsutredningen ska presentera sitt förslag senast 31 december 2008. Och när betänkandet kommer på remiss blir det aktuellt för Läkarförbundet att utforma en officiell politik i frågan. Det poängterar både Eva Nilsson Bågenholm och Thomas Flodin.