– Vi har varit inriktade på att sälja muttrar och skruvar. Nu är det dags för tjänstesektorn att gå på export, sa näringsminister Maud Olofsson vid seminariet »Nya marknader – nya möjligheter. Svensk vård och omsorg på export«, som hölls på torsdagen i förra veckan. Arrangörer var regeringskansliet, Nutek, Almega och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) i samarbete med Exportrådet och Swecare.

Tillsammans med socialminister Göran Hägglund och handelsminister Ewa Björling talade sig näringsminister Olofsson varm för att vård och omsorg bör bli en betydande näringsgren och exportinkomstkälla.
Sveriges vård håller hög kvalitet, och bör därför kunna locka till såväl vårdturism som export i form av personal, vårdsystem och organisatoriskt kunnande, framhöll ministrarna. Men för att ta steget ut att kunna sälja, så måste fler entreprenörer in i vården.

– För att kunna bli slagkraftiga behöver vi först skapa en hemmamarknad, sa Maud Olofsson och pekade på flera av de byggstenar regeringen har lagt som grund för detta, som till exempel vårdval, lagen om valfrihet, avreglerat apoteksbolag och gemensamma IT-journaler över gränserna; det senare ett projekt som nu Socialstyrelsen får i uppgift att arbeta med.
Sverige är för närvarande ett av de mest pådrivande länderna för avregleringar i syfte att få till stånd ett gemensamt europeiskt regelverk för vård över gränserna, »patientrörlighetsdirektivet«, och att skapa en vårdmarknad inom EU.