Företrädare för evidensbaserad medicin har i decennier framfört krav på att alla kliniska läkemedelsstudier måste registreras i offentliga register innan studiestart. En sådan registrering skulle göra det möjligt att följa upp alla påbörjade studier och kontrollera studier som av någon anledning inte publiceras. Det skulle också göra det möjligt att kontrollera att inte författarna byter effektmått efter studiens slut om det i förväg definierade primära effektmåttet inte visar någon signifikant skillnad.
Men det är först under de senaste åren det har börjat hända saker på området. Världshälsoorganisationen WHO startade för ett drygt år sedan »WHO International Clinical Trials Registry Platform«, som är en sökmotor på WHOs webbplats som är tänkt att fungera som ett Google för kliniska prövningsregister och söka i flera olika register samtidigt. Men ännu finns det bara tre offentliga register att söka i: ett från Australien och Nya Zeeland, ett som drivs av de olika tidskrifterna inom biomedicinsk vetenskap och det amerikanska registret ClinicalTrials.gov.

Det i särklass största registret är ClinicalTrials.gov som har funnits sedan 2000.
Enligt amerikansk lag ska alla samhällsfinansierade och privatfinansierade kliniska studier av läkemedel eller biologiska behandlingar av allvarliga eller livshotande tillstånd som genomförs i USA registreras.
Efter en lite trög start tog registreringarna fart sedan International Commitee of Medical Journal Editors, ICMJE, fattade beslutet att från och med 2005 endast publicera studier som registrerats i ett offentligt register.
Registret är fritt tillgängligt och sökbart via nätet för vem som helst, och numera finns det ofta en hänvisning i publicerade studier till ett unikt id-nummer så att det ska gå lätt att leta upp studien i registret.

Sedan 2004 driver det europeiska läkemedelsverket EMEA registret EudraCT på uppdrag av EU-kommissionen. EMEA ställer krav på att europeiska kliniska studier som ska ligga till grund för läkemedelsgodkännande måste registreras. Men registret är inte öppet för vare sig allmänheten, läkemedelskommittéer eller instanser som SBU, utan enbart för godkännandemyndigheter inom unionen.
– Det är läkemedelsföretagen som har bromsat öppenheten. De har traditionellt betraktat allt som företagshemligheter, säger Thomas Lönngren, verkställande direktör för EMEA i London.
– Vi vill ju vara så transparenta som möjligt, men vi driver bara registret åt EU-kommissionen som äger det, säger han.
Men det verkar som om läkemedelsindu-strin nu har vänt.
– Vi tycker att det bara är bra att de här registren finns och det optimala vore ju om EudraCT öppnades upp och det gick att söka i det också, för då skulle man få med alla läkemedelsstudier. Allt som är offentligt i USA borde också vara offentligt i Europa, säger Karin Eriksson, forskningsdirektör på Läkemedelsindustriföreningen, LIF.
EU-kommissionen har precis avslutat en allmän förfrågan om vilka data i registret som ska göras offentliga. Kommissionen planerar att fatta sitt beslut med synpunkterna som underlag före årsskiftet och sedan handlar det om teknisk utveckling innan registret ser offentlighetens ljus.
– Vi räknar med att kunna öppna registret i en första version i juni 2009 med sådana data som redan finns i EudraCT, säger Fergus Sweeney, ansvarig för databasen på EMEA i London.
– Sedan planerar vi att släppa en ny version i slutet av 2009 där även en beskrivning av resultaten av studierna ingår, säger han.
När det offentliga registret är färdigt kommer det enligt Fergus Sweeney att innehålla i princip samma information som det amerikanska ClinicalTrials.gov.

Fakta Kliniska prövningsregister

ClinicalTrials.gov
Amerikanskt register gemensamt utvecklat av National Institutes of Health, NIH, och Food and Drug Administration, FDA, på uppdrag av de amerikanska lagstiftarna. Registret innehåller i dagsläget information om drygt 63 000 avslutade, pågående eller planerade kliniska studier. Registret besöks av 50 000 unika besökare per vecka och har över 4 miljoner sidvisningar per månad.
http://www.clinicaltrials.gov

EudraCT
Europeiskt register utvecklat av EMEA på uppdrag av EU-kommissionen. Registret innehåller information om drygt 17 000 avslutade, pågående eller planerade kliniska studier. Endast godkännandemyndigheter i de olika EU-länderna har tillgång till innehållet.
https://eudract.emea.europa.eu/index.html

WHO International Clinical Trials Registry Platform
Världshälsoorganisationens sökmotor bland alla kliniska prövningsregister. Söker i dag i registren Australian New Zealand Clinical Trials Registry, ClinicalTrials.gov och ISRCTN.
http://www.who.int/ictrp/en/

Läs även
Kan man lita på kliniska studier?

Offentligt prövningsregister i EU verklighet nästa år

WMA kräver att kliniska studier publiceras i öppen databas

samt
Läkemedelsföretag redovisar ekonomiska relationer – i USA