Harald zur Hausen, professor emeritus och tidigare chef för Deutsches Krebsforschungzentrum i Heidelberg, Tyskland, får halva priset för sin upptäckt av humant papillomvirus, HPV, som nyckelorsak till livmoderhalscancer.
Den andra halvan av priset går till Françoise Barré-Sinoussi, professor och chef vid Institut Pasteur i Paris, och Luc Montagnier, professor emeritus och president vid World Foundation for AIDS Research and Prevention i Paris, för deras upptäckt av humant immunbristvirus, HIV.

Nobelförsamlingen vid Karolinska institutet ska belöna äkta upptäckter som har störs­ta nytta för mänskligheten. De båda upptäckterna som belönas i år rör virus som ligger bakom sjukdomar som varje år skördar många människoliv.
– Det är två nya virus och tack vare upptäckterna får vi »handtag«, säger Hans Jörnvall, sekreterare i Nobelförsamlingen.
De flesta forskare på 70-talet trodde att livmoderhals­cancer orsakades av en herpes simplexinfektion. zur Hausen hade en annan hypotes. Han kunde 1983 efter tio års forskning påvisa cancerframkallande typer av HPV och att HPV-genomet var integrerat i mänskligt DNA i livmoderhalscancer. Hans upptäckter har banat vägen för utvecklingen av HPV-vacciner, som riktar sig mot HPV 16 och HPV 18 som tillsammans står för omkring 70 procent av alla cervixcancerfall.
– HPV ger livmoderhals­cancer. Varje år får 540 000 kvinnor i världen livmoderhalscancer och 240 000 dör. En upptäckt som gör att vi på sikt kan utrota sjukdomen är fantastiskt bra för mänskligheten. Harald zur Hausens upptäckt kan alltså rädda en kvarts miljon liv per år, säger Jörnvall.

Françoise Barré-Sinoussi och Luc Montagnier kunde 1984 karakterisera ett nytt retrovirus som orsak till förvärvad immunbristsjukdom och de kunde påvisa att detta virus var av typen lentivirus.
HIV har hittills skördat 25 miljoner dödsoffer i världen och antalet infekterade uppskattas i dag till 33 miljoner.
– Nu kan man förhindra mor–barnsmitta, och infekterade kan tack vare bromsmediciner ha nästan normal livslängd, säger Jörnvall.
Mot HIV finns dock ännu inget vaccin.
– Lentivirus ändrar sig hela tiden, och olyckligtvis finns nu ingen kandidat för ett vaccin, sa Jan Andersson, professor i virologi, vid tillkännagivandet.
De tre pristagarna får dela på 10 miljoner kronor.


Françoise Barré-Sinoussi och Luc Montagnier delar priset för sin upptäckt av humant immunbristvirus, HIV (till vänster). Harald zur Hausen får den andra halvan av priset för sin upptäckt av humant papillomvirus, HPV (till höger), som nyckelorsak till livmoderhalscancer.