Medicinsk kommentar
Borg J. Hjärnskakning kan ge långvariga besvär Identifiering av riskpatienter lika viktigt som det akuta omhändertagandet LT 2008;105:1828-9.

Klinisk översikt
Blom J. Screening för kolorekatal cancer bör utvärderas i svenska studier LT 2008;105:2564-7.

Trollfors B. Nya vacciner aktuella för barn- och skolhälsovården LT 2008;105:1660-4.

(Delad förstaplats, artiklarna fick lika många poäng från juryn.)
Grundvetenskaplig översikt
Bergman P, Gudmundsson G, Agerberth B. Naturlig immunitet – första linjens försvar. Ny behandling mot infektioner och autoimmuna sjukdomar i sikte LT 2008;105:2254-9.

Studie/Fallbeskrivning
Berglund S, Grunewald C, Pettersson H, Cnattingius S. Brister i fosterövervakning vanligaste felbehandling vid förlossning Förlossningsvården måste skapa säkerhetsspärrar LT 2008;105:207-9.

Etik/läkarroll
Lundin A. Kultursjukdomarna – den subjektiva ohälsans olika ansikten LT 2008;105:3123-3127.

Yngre skribenter
Aktiv HCMV-infektion bakom akut inflammatorisk tarmsjukdom Kausal roll eller epifenomen återstår att bevisa LT 2008;105:1378-81.


Årets jury: Peter Allebeck, Lars Rönnbäck, Johan Nyberg, Göran Nilsson, Ellika Andolf, Johan von Schreeb, Ingela Nilsson-Rehmal, Hanna Åmark, Caroline Haegerstrand, Björn Strömqvist.

Medicinens ABC
Hyllienmark L, Zachau A. ABC om Diagnostisk lumbalpunktion. LT 2008;105:2844-9.

(Årets ABC-artikel har utsetts av Läkartidningens medicinska redaktion.)
Årets debattartikel (tre vinnare)
Järhult J. Tid för samtal, tid att hålla händer, tid att lyssna. LT 2008;105:705-6.

Burström B. Vårdval – evidens och effekter för »vård på lika villkor«? LT 2008;105:2992-4.

Jonés K. Minskade rutinkontroller frigör mottagningstid. LT 2008;105:1952-3.

Årets debattjury: Vanna Beckman, Niklas Ekerstad, Jan Halldin.

Prisutdelning sker på riksstämman den 27 november kl 14.00–15.00 på scenen i B-hallen.