Redan i dag bedöms de kvinnor som går till regelbundna cellprovskontroller ha ett bra skydd mot livmoderhalscancer. Bara 75 procent av alla kvinnor deltar dock i screeningen. Genom satsningen kan uppskattningsvis ett hundratal kvinnors liv räddas årligen.
– Det är bra att beslutet har kommit. Det är dock väldigt viktigt att man följer upp de som blivit vaccinerade genom att fortsätta uppmana alla att delta i cellprovskontrollerna. Vaccinerna är inte helt färdigutvecklade i dag och skyddar inte mot alla HPV-typer, säger Lena Marions, docent vid kvinnokliniken på Karolinska Universitetssjukhuset och medicinsk redaktör i Läkartidningen.
Att införa allmän vaccination mot HPV beräknas kosta ca 300 miljoner per år. Det återstår fortfarande för landsting och kommuner att komma överens med staten om finansieringen.
Ett 20-tal europeiska länder har redan beslutat att HPV-vaccinering för flickor ska ingå i det allmänna vaccinationsprogrammet.