2005, då socialdemokraterna hade makten i landstinget, införde man på försök prestationsbonus på S:t Eriks ögonsjukhus. Försöket har enligt socialdemokraterna fallit mycket väl ut; produktiviteten har ökat med åtta procent varje år de senaste åren.

Med 35 000 patienter som fått vänta längre än vårdgarantin är det viktigt att incitamenten att korta vårdköerna ökar, menar s. Därför föreslår man i sin skuggbudget att prestationsbaserade ersättningar ska införas i fler verksamheter.
Det kan röra sig om såväl individuella prestationslöner, framför allt för vissa läkare, som bonussystem där all personal omfattas. Man menar att produktiviteten för exempelvis en del högt standardiserade kirurgiska ingrepp skulle kunna öka avsevärt med individuell prestationslön.

Thomas Flodin, ordförande i Stockholms läkarförening, är inte principiell motståndare till prestationsbaserade löner.
– Det kan vara ett intressant sätt att stimulera produktiviteten. Allt beror på hur det utformas. Det finns ju en risk att man skapar ett system som premierar sådant som är lätt att mäta, som antal operationer och besök, och inte kvaliteten på den vård man levererar.
För att ge mer resurser åt att korta köerna vill socialdemokraterna också ta tillbaka den borgerliga majoritetens senaste skattesänkning på 17 öre.