Sveriges läkarförbunds chefsförening fick i fullmäktige gehör för behovet av en inventering kring läkare och chefsuppdrag. Läkarförbundet ska ta reda på om och i så fall varför andelen läkare i formella ledarbefattningar minskar i svensk hälso- och sjukvård.

Förbundet har också fått i uppdrag att utreda och analysera varför läkares kompetenser inte anses attraktiva vid chefstillsättningar, eller om och varför läkare själva inte vill bli chefer.
»Stor kunskap om sjukvårdens processer bör vara en förutsättning för att framgångsrikt kunna organisera och utveckla en verksamhet med så hög komplexitetsgrad, vilket i sin tur borde göra läkare, som ofta i sin vardag utövar en hög grad av ledarskap, till naturliga kandidater även för de formella positionerna som chef och ledare i sjukvården«, skriver chefsföreningen i motionen, som antogs enhälligt.
– Vi är jättetacksamma för motionen. Vi har diskuterat vad det kan kosta och kommit fram till 300000 kronor. Dessa pengar är inte budgeterade, men dessa pengar kommer antingen att trollas fram ur posten »budgetkonsekvenser«, eller tas från något annat, kommenterade Heidi Stensmyren, ordförande i Sylf och nyvald andra vice ordförande i Läkarförbundet.

Andelen läkare som är verksamhetschef eller motsvarande har minskat sedan verksamhetschef infördes i hälso- och sjukvårdslagen 1997. Före 1997 var chefskapet förbehållet en specialistkompetent läkare.Heba Shemais, observatör från Internationella läkare i Sverige, anser chefsfrågorna viktiga.