Patientsäkerhetsutredningen, som ska lägga fram sitt betänkande nästa vecka, väntas föreslå att det ska bli obligatoriskt för läkare att visa utdrag ur belastningsregistret när de söker jobb. Detta ska dock bara gälla vissa allvarliga brott, som grova vålds- och sexualbrott.
Sjukhusläkarföreningen yrkade i en motion att Läkarförbundet ska motsätta sig detta krav. CS yrkade avslag på motionen, men två ledamöter reserverade sig, bland dem förs-te vice ordföranden Marie Wedin, som också är ordförande i Sjukhusläkarföreningen.
– Vi är naturligtvis inte för att kriminella ska jobba som läkare, sade hon. Men ett sy-stem med obligatoriska utdrag varje gång vi söker jobb skulle skapa en stor byråkratisk apparat för våra medlemmar, sa Marie Wedin.

I utskottet vann CS avslagsyrkande med minsta möjliga marginal, och debatten fortsatte i plenum. Där argumenterade förbundsordförande Eva Nilsson Bågenholm, som är expert i Patientsäkerhetsutredningen, för att utredningens förslag ska ses som ett paket:

– Utredningen kommer att föreslå att HSANs disciplinpåföljder varning och erinran tas bort, vilket är viktigt för oss. Om vi då börjar ifrågasätta att visa utdrag ur belastningsregistret är det risk att allmänheten reagerar. Säger vi nej till det, är det risk att de andra delarna faller.
Fullmäktige köpte det argumentet och avslog motionen.