Civila måste skyddas, och sjukvårdspersonal får inte hindras i sitt uppdrag. Båda parter måste säkra tillgången till mediciner och medicinsk utrustning för att ta hand om sjuka och skadade samt fri passage som tillsammans med rent vatten, livsmedel och skydd är avgörande för hälsan, skriver de. De uppmanar de stridande parterna och världssamfundet att stoppa civilbefolkningens lidande genom att arbeta för eldupphör följt av en fredsuppgörelse.
Initiativet till det gemensamma uttalandet kommer från norska Legeforeningen, som nåtts av nödrop och önskan om omedelbar medicinsk hjälp från två norska läkare som arbetar på Shifasjukhuset i Gaza.
– Två norska läkare har hört av sig till det norska läkarförbundet. Vi har också haft kontakt med WMA (World Medical Association) och med organisationen Läkare för mänskliga rättigheter som bekräftar bilden, säger Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm.
Terje Vigen, norska Legeforeningens generalsekreterare, berättar:
– Vi och den danska Lægeforeningen kontaktade WMA för att få ett uttalande för att minska den humanitära katastrof vi såg framför oss. Vi har två norska läkare som jobbar i Gaza och som har skickat meddelanden och blivit intervjuade i norska medier om den bristande tillgången på hälsopersonal och utrustning, och de har meddelat dramatiska bilder, säger han.
Situationen är kaotisk.
– De berättar att de sover så lite de bara kan, och när de kommer ut ur operationssalen ligger tio till och väntar, säger Terje Vigen.
Enligt de norska läkarna är tillgången till engångsutrustning dålig. Elen är avstängd. Sjukhuset använder reservaggregat och nu är oljan snart slut, berättar Vigen.
– De norska läkarna gör tillsammans med de andra läkarna en fenomenal insats, säger han.

Se bilder från sjukhuset på norska Tidsskriftets webbplats.
I skrivande stund, onsdag eftermiddag, kom nyheten om att Israel och den palestinska självstyrelsemyndigheten på Västbanken godkänt en fransk-egyptisk plan om vapenvila. Men om den godkänns av Hamas återstår att se.
LT: Vad kan ni som läkarorganisationer göra?
– Vi kan skapa opinion. Vi hoppas vi kan bidra till att få kriget att upphöra och bidra till att Genèvekonventionen följs slå länge som kriget pågår, säger Eva Nilsson Bågenholm.
WMAs nye president sedan november, Yoram Blachar, är dessutom israel.
– Vi hoppas att han, WMA och Israels läkarförbund kan påverka Israels regering, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Senare under onsdagseftermiddagen kom också ett uttalande från WMA med en vädjan till parterna om eldupphör och om att följa Genèvekonventionerna så att läkare ges skydd, möjligheter att utföra sitt arbete och tillräcklig utrustning.
Enligt sjukhuskällor som TT refererar till har minst 660 palestinier dödats, varav 215 barn, och cirka 2 950 skadats sedan Israel inledde “Operation gjutet bly” den 27 december.
– Det är inte helt lätt att skilja mellan civila och Hamas, men eftersom 30 procent av offren är kvinnor och barn kan vi räkna med att de flesta av offren är civila, säger Terje Vigen.
Även läkare och sjukvårdspersonal beskjuts och dödas i Gaza, och evakuering av skadade hindras, enligt uppgift från bland andra Physicians for Human Rights – Israel. Ambulanser har beskjutits. Organisationen beskriver sjukvårdssituationen i sin rapport den 5 januari. Över 2 400 människor har hittills skadats sedan operationen startade, och mellan den 3 och 4 januari skadades 110 människor. Men totalt finns i Gaza endast 110 intensivvårdsplatser och 32 operationssalar. 190 kirurger arbetar på Shifa-sjukhuset dygnet runt i en ohållbar situation och väntar på bistånd utifrån. Man saknar dessutom specialistkompetens vad gäller neuro-, kärl-, ortoped- och toraxkirurgi.
Bland läkarna på Shifasjukhuset finns även några utländska läkare, fem från Egypten samt de två norska läkarna som varit i kontakt med norska Legeforeningen, kirurgen Erik Fosse och narkosläkaren Mads Gilbert. De arbetar för biståndsorganisationen Norwac, som är sprungen ur den norska solidaritetsrörelsen för Palestina.
Vittnesmål, nödrop och bilder från narkosläkaren Mads Gilbert har de senaste dagarna spridits i de nordiska medierna. I ett av hans sms som citerats flitigt står det: »De bombade den centrala grönsaksmarknaden för två timmar sedan. 80 skadade, 20 dödade, allt kom hit till Shifa. Hades! Vi vadar i död, blod och amputationer. Massa barn. Gravid kvinna. Jag har aldrig upplevt något så fruktansvärt. Nu hör vi tanks. Berätta vidare, sänd vidare, ropa det vidare. Allt. GÖR NÅGOT! GÖR MER! Vi lever i historieboken nu, alla! Mads«

Läs mer:


De nordiska läkarförbundens uppmaning
Physicians for Human Rights-Israel Gaza Update 5.1.09
Läkare Utan Gränser försöker nå patienter på Gazaremsan
Mobile klinikker bombet

Artiklar om Mads Gilbert i norska Dagbladet:
De norske legene blir i Gaza enn så lenge
Mads (61) er stemmen fra Gaza

Lyssna på samtal med Mads Gilbert i P1 Morgon den 14 januari:
http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/artikel.asp?ProgramID=1650&artikel=2564941

WMA:s vädjan

WORLD MEDICAL ASSOCIATION
Press Release
7 January 2009
WORLD MEDICAL ASSOCIATION PLEADS FOR PHYSICIANS’ ACCESS TO PATIENTS AND MEDICAL FACILITIES IN GAZA
A plea for physicians to be granted access to patients, medical facilities and equipment in the Gaza strip has come from the World Medical Association. Urging improvement to the difficult humanitarian situation in Gaza, the WMA said that the escalation of the conflict between the Palestinian Hamas and the Israeli Forces had led to a humanitarian crisis in the area. The Association, representing millions of physicians around the world, has issued a plea for a ceasefire in order to end the suffering of people on both sides. The WMA has reminded those in charge that physicians must be granted access to patients, medical facilities and equipment and the protection needed to carry out their professional activities freely. It said that necessary assistance, including unimpeded passage and complete professional independence, must be granted. It also strongly demanded that symbols of the relief organizations were not abused. Dr. Otmar Kloiber, Secretary General of the WMA, said:
 »We demand from all parties to the conflict and in neighbouring countries adherence to international conventions on human rights, international humanitarian law and WMA declarations on medical ethics.«
»We urge Hamas, the Israeli armed forces and others in positions of power to comply with the Geneva Conventions to ensure that physicians and other health care professionals can provide care to everyone in need in situations of armed conflict. This obligation includes a requirement to protect health care personnel«.