Det berättar Maria Dalemar för Läkartidningen på telefon från konferensanläggningen Hjortviken i Hindås utanför Göteborg, där Läkarförbundets centralstyrelse, CS, har internat den 28–30 januari.
– Jag har informerat CS att jag kommer att lämna ordförandeskapet i DLF på fullmäktigemötet den 8 maj. Jag har fått erbjudande om att börja som biträdande sjukhusdirektör på Södra Älvsborgs sjukhus i Borås, och därför måste jag lämna ordförandeskapet.
Maria Dalemars tid som ordförande blir därmed kort. Hon valdes till ordförande i DLF våren 2008. Förutom sina fackliga uppdrag är hon i dag verksam som distriktsläkare på en vårdcentral i Lidköping.
LT: Vad fick dig att ta beslutet?
– Chefs- och ledarskapsfrågorna ligger mig väldigt varmt om hjärtat, och det är en utmaning att få jobba med de frågorna.
Hon tillträder den nya tjänsten i april.
Maria Dalemar valdes in i CS vid förbundets fullmäktigemöte i december 2008 för en mandatperiod på två år. Fyllnadsval tillämpas inte. Nästa fullmäktigemöte i Läkarförbundet hålls hösten 2010.
LT: Ska du sitta kvar i CS?
– Där för vi nu en dialog den närmaste veckan. I CS sitter man på personligt mandat, säger Maria Dalemar.
Ännu finns ingen föreslagen efterträdare till Maria Dalemar som ordförande i DLF.
– Valberedningen har fått i uppdrag att hitta en efterträdare. Vårt huvudspår är att det finns flera meriterade personer i den kvarvarande styrelsen, säger Göran Fälthammar, ordförande i valberedningen.
LT: Så ni har inte frågat någon ännu?
– Det vill jag inte kommentera.
Vice ordförande i DLF är, sedan våren 2008, Ove Andersson, distriktsläkare i Uppsala. Sekreterare är Christer Olofsson, Kalllinge, och kassör är Anders Nilsson, Täby. Övriga ledamöter är Britt Bergström, Göteborg, Rune Kaalhus, Västerås, Ann-Christine Sjöblom, Saltsjö-Boo, och Ulf Wahllöf, Umeå.Maria Dalemar