– Vi vill att landstinget först utreder hur en neddragning skulle påverka arbetsmiljön, säger Tin Westermark, jurist på Arbetsmiljöverket i Göteborg.
Situationen på medicinkliniken vid Östra sjukhuset har varit hårt pressad ända sedan nyår. En julhelg med många röda dagar har gjort att många färdigbehandlade patienter legat kvar, eftersom kommunerna har fem vardagar på sig att ta hem patienterna. Till det kommer att man har haft ovanligt många fall av vinterkräksjuka i år.
För att lätta på trycket har sjukhuset hållit öppet en medicin- och geriatrikavdelning med 20 vårdplatser som skulle ha stängts efter trettonhelgen som en del i sjukhusets besparingsprogram. Senaste budet är nu att avdelningen ska stängas den 18 mars.
Men trots extraplatserna har överbeläggningarna fortsatt.
– Vissa dagar har det varit över 30 överbeläggningar, några dagar har man varit nere i 15. Men man har aldrig nått nollpunkten, säger Christina Berntsson, huvudskyddsombud för Saco och avgående ordförande i Göteborgs läkarförening.
Så sent som i tisdags kom en ny topp med uppemot 40 överbeläggningar.
– Det var rena krigssjukvården, säger Christina Berntsson.
Patientsäkerheten har enligt henne blivit lidande när intagna har fått ligga i dagrum, behandlingsrum, tvättrum och korridorer. Särskilt allvarligt är att i några fall två patienter har fått ligga i enkelrum.
– Skulle en patient behöva hjärt–lungräddning kommer man inte in.
För personalen har situationen blivit allt mer desperat, säger Monica Hammarstrand, huvudskyddsombud för Vårdförbundet.
– Jag har aldrig mött en så uppgiven personal. Att jobba under sådana villkor i två månader är förfärligt. Man jobbar övertid och man går till jobbet fast man är sjuk för man vet hur de andra sliter. Men till slut slår man i taket.
Områdeschefen Hans Holmberg säger sig vara medveten om den ansträngda situationen för personalen. Däremot menar han att patientsäkerheten inte har drabbats.
– Vi har inte sett några tydliga förändringar i vårt avvikelsehanteringssystem, säger Hans Holmberg.
Sedan skyddsombuden slagit larm till Arbetsmiljöverket i början av februari har verket vid två tillfällen träffat skyddsombuden och företrädare för arbetsgivaren. Vid det andra mötet var även en tillsynsläkare från Socialstyrelsen närvarande.
Efter det mötet uppmanades landstinget att omgående lämna in en konsekvensbeskrivning av hur arbetsmiljön skulle påverkas av en stängning av de 20 extra platserna.
Landstinget lämnade då in en riskbedömning med handlingsplan som gjorts med anledning av de verksamhetsförändringar som planeras 2009.
– Men det är inte vad vi begärt. Vi vill veta konsekvenserna i dag av att stänga den extra vårdavdelningen. Därför verkställde vi med omedelbar verkan vårt beslut att förbjuda en stängning av avdelningen, säger Tin Westermark.
Om sjukhuset stänger avdelningen utan att kunna visa att man kan garantera en rimlig arbetsmiljö tvingas man betala ett vite på 500 000 kronor.
– Idag kan jag inte leverera en sådan beskrivning. Vårdplatssituationen är för ansträngd, konstaterar Hans Holmberg.
LT: Var det ett realistiskt beslut att stänga avdelningen?
– Vi hade en hypotes om att vi skulle klara det genom en snabbare läkarbedömning på akuten och genom att ambulanser skulle dirigeras om till Sahlgrenska. Möjligen var det dålig timing. Vi hade färre fall av vinterkräksjuka före jul då vi hade en bättre platssituation. Man kan tänka sig att överbeläggningen gjort det svårare att hindra spridningen, säger Hans Holmberg.
Personalen anser dock att det inte räcker med att de 20 platserna blir kvar. På tisdagen krävde huvudskyddsombuden för Läkarförbundet, Vårdförbundet, SKTF och Kommunal med stöd av arbetsmiljölagen att sjukhuset vidtar ytterligare åtgärder.
– Vårt viktigaste krav är att man öppnar fler vårdplatser som motsvarar antalet inskrivna patienter och att bemanningen motsvarar patientantal och vårdtyngd, säger Monica Hammarstrand.