Enligt grundlagen är det straffbart för en myndighetsperson att efterforska vem som lämnat ett tips till ett grundlagsskyddat medium.
Det sägs också att den som utnyttjar sin meddelarfrihet inte ska riskera repressalier. Chefer inom statliga myndigheter som bryter mot detta och bestraffar en anställd som läckt till medier kan dömas för tjänstefel. Det kan dock inte kommun- och landstingschefer i dag, eftersom disciplinpåföljder för kommunanställda regleras i kollektivavtal.
För att täppa till luckan i lagen föreslås att det skrivs in i tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen att den som bryter mot repressalieförbudet kan dömas till böter eller fängelse i max ett år.
Regeln gäller offentliganställda och anställda i kommun- och landstingsägda bolag.