– Jag är förfärad. Det är fruktansvärt att en kollega blivit häktad.
Det säger Eva Nilsson Bågenholm (bilden) apropå att en narkosläkare på Astrid Lindgrens barnsjukhus häktats, på sannolika skäl misstänkt för dråp.
– Utan att veta vad som har hänt så handlar det här ju om palliativ vård.
När det gäller patienter som är på väg att dö så ger man läkemedel för att lindra ångest och smärta, och det kan även gälla spädbarn.
Men dessa läkemedel kan också förkorta livet, det är väl känt enligt Eva Nilsson Bågenholm.
– Många läkare känner ju nu att »det kunde lika gärna varit jag som suttit häktad«.
Eva Nilsson Bågenholm säger att Läkarförbundet kommer att ge allt stöd som är möjligt åt kollegan.
– Åtminstone så kan vi bistå med sakkunskap till advokaten.
Enligt åklagaren lades utredningen kring den första polisanmälan som föräldrarna gjorde i oktober i fjol ner. Men det är ändå den utredningen som givit upphov till en ny polisanmälan i början av 2009.
– Jag tycker att det hade varit rimligare att vända sig till Socialstyrelsen om man upptäcker något som är fel. Det är bättre att det utreds där den medicinska kompetensen finns.

Läs mer
Läkartidningen bevakar händelseutvecklingen i detta ärende kontinuerligt. För att läsa de senaste artiklarna i ämnet rekommenderar vi nedanstående länk.
Fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus – samlade artiklar, kommentarer och råd