Barnet dog i september i fjol på Astrid Lindgrens barnsjukhus. En obduktion visar enligt åklagaren Elisabeth Brandt att hon har fått en dödlig dos av tiopental och morfin. Åklagaren säger att doserna är så höga att det inte kan ha varit fråga om ett misstag.
– I obduktionsprotokollet från rättsmedicin i Solna framgår att det här är följden av en aktiv handling, säger Elisabeth Brandt och syftar på överdoseringen.

Den läkare somhäktades, misstänkt för dråp, var i tjänst under patientens sista timmar i livet. Hennes advokat, Björn Hurtig, håller med om att obduktionsprotokollet pekar på att fel har begåtts, men han är däremot inte övertygad om att brott begåtts.
– Och det är heller inte säkert att just min klient varit inblandad i det som hänt, säger Björn Hurtig.
Läkaren nekar till brott. Björn Hurtig har överklagat domstolens beslut om häktning. När detta skrivs har hovrätten ännu inte tagit ställning till överklagandet.

En grund för häktningen är att det bedöms finnas risk för att läkaren annars kunnat undanröja bevis eller på annat sätt försvåra utredningen; framför allt pekade åklagaren på att det inte kan uteslutas att läkaren kan påverka en undersköterska som ska höras.
Motivet kan enligt åklagaren ha varit barmhärtighet.

Men Eva Nilsson Bågenholm, ordförande i Läkarförbundet, som haft kontakt med den häktade läkarens kolleger, tycker att det låter märkligt.
– Det fanns redan ett beslut om att avsluta den livsuppehållande behandlingen.

Det var den 2 mars som polisen hämtade läkaren på hennes arbetsplats. Många upplevde hämtningen dramatisk och direkt olämplig inför såväl kolleger som patienter.
Åklagare Elisabeth Brandt kommenterade detta efter häktningsförhandlingen:
– Polisen var väldigt diskret när de kom till KS. Sedan utvecklade det sig på ett annat sätt. Vi beklagar det, sa hon.
Åtal ska ha väckts senast den 13 mars kl 11.00.

Läs mer
Läkartidningen bevakar händelseutvecklingen i detta ärende kontinuerligt. För att läsa de senaste artiklarna i ämnet rekommenderar vi nedanstående länk.
Fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus – samlade artiklar, kommentarer och råd