Det meddelade Göran Fälthammar, ordförande i valberedningen, fredagen den 6 mars.
– Egentligen ett självklart val, Ove är en mycket bra person med stor lokal erfarenhet och han är väl förankrad i DLF runt omkring, säger Göran Fälthammar, ordförande i valberedningen.
Men eftersom Ove Andersson i bara två år har varit med i centrala sammanhang tog valberedningens arbete lite tid, eftersom man ville ha förslaget väl förankrat, tillägger Göran Fälthammar.
– Det fackliga arbetet har engagerat mig alltmer de senaste åren. Det känns roligt att få förtroendet, säger Ove Andersson.
Ove Andersson är 51 år och sedan våren 2008 DLF:s vice ordförande. Han arbetar numera på halvtid med fackliga uppdrag och halvtid med antibiotikafrågor för nätverket Strama gentemot öppenvården i Uppsala län. Han är också lokal DLF-ordförande i Uppsala och sekreterare i Upplands allmänna läkarförening.
Ny ordförande i DLF ska väljas vid föreningens fullmäktigemöte den 8 maj. Maria Dalemar, som valdes till ordförande 2008, meddelade i januari i år att hon avgår eftersom hon i april blir biträdande sjukhusdirektör vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås.


Ove Andersson