Socialstyrelsens generaldirektör, Lars-Erik Holm, är förvånad över att åklagare Elisabeth Brandt inte har tagit kontakt med Socialstyrelsen.

– Vår erfarenhet är att åklagare kontaktar Socialstyrelsen innan man agerar, säger han.
Nu öppnar Socialstyrelsen ett eget ärande om händelsen.
–Vi vill bilda oss en uppfattning om vad som har hänt, om något har avvikit från rutinerna. Vi ska utreda det här i lugn och ro, men många handlingar är ju belagda med förundersökningssekretess, så jag vet inte hur det går.
Socialstyrelsen kommer inte i första hand att ta kontakt med åklagaren.
– Men vill hon ta kontakt med oss så vet hon var vi finns.
Lars-Erik Holm har också reagerat på att några vill koppla händelsen till debatten om eutanasi.
– Om man börjar tala om dödshjälp i det här fallet så antyder man att vården har en dold agenda. Att sjukvårdens uppdrag är att bota, lindra och trösta får inte ifrågasättas. Det är hela värdegrunden.
Många har också efterfrågat riktlinjer för vård i livets slutskede och terminal sedering. Lars-Erik Holm säger att det på Socialstyrelsen redan pågår ett arbete med att se över de allmänna råden från 1992 om vård i livet slutskede.
– Vi har bland annat haft en liten hearing om just terminal sedering, säger han.
Men i rådet har hittills inte funnits specificerat vad som gäller beträffande barn, utan Lars-Erik Holm säger att man utgått från att varje fall är unikt och måste behandlas därefter.
– Men det kan finnas anledning att specificera sig utifrån åldersgrupper. Barn har också en annan laddning än sjuka gamla.

Lars-Erik Holm tycker att uppståndelsen kring själva händelsen är oproportionerligt stor.
– Vården hanterar dagligen liknande situationer. Att dessutom säga att det här är ett trendbrott är att vulgarisera debatten.
– Att man gör en polissak av detta är en unik händelse.

Läs mer
Läkartidningen bevakar händelseutvecklingen i detta ärende kontinuerligt. För att läsa de senaste artiklarna i ämnet rekommenderar vi nedanstående länk.
Fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus – samlade artiklar, kommentarer och råd

»Det händer inte helt sällan att vi blir kontaktade av åklagare som inte känner till sjukvårdens rutiner«, säger Lars-Erik Holm. Han är kritisk till att den aktuella åklagaren inte pratat med Socialstyrelsen. Foto: Ann-Sofi Rosenkvist