En rad sjukhus i Köpenhamnsregionen har under mars drabbats av utbrott av den multiresistenta och hypervirulenta tarmbakterien Clostridium difficile typ 027 (CD027). Omkring 100 patienter har smittats och 12 tros ha avlidit.
Utbrottet har fått det danska smittskyddsinstitutet att gå ut med särskilda förhållningsregler. Vårdpersonal bör vara extra vaksam vid utbrott av diarré på sjukhus, i synnerhet efter antibiotikabehandling. Vid misstanke om smitta ska patienten isoleras.
Clostridium difficile finns naturligt i miljön och kan orsaka diarrésjukdom när den normala tarmfloran trycks ned i samband med bred antibiotikabehandling.
Flera länder i Europa har drabbats av epidemier av CD027. Detta är det andra utbrottet i Danmark, och därmed får stammen nu anses som etablerad där, säger Karin Tegmark Wisell, chef för sektionen för antibiotikaresistens och vårdhygien på Smittskyddsinstitutet.
– Vi ser med viss oro på det som händer i Danmark. Det gör det extra viktigt att följa de lokala vårdprogrammen vid gastroenterit och inte bara använda sprit utan även tvål och vatten vid handhygien.
Hittills har bara ett fall av CD027 rapporterats i Sverige. Enligt Karin Tegmark Wisell är det mycket möjligt att fler nu kommer att upptäckas.
– Däremot tror vi inte att det skett någon omfattande smittspridning, eftersom de lokala laboratorierna då borde ha reagerat.
Ett skäl till att risken för smittspridning i Sverige bedöms som mindre är den restriktiva användningen av kinoloner. På Smittskyddsinstitutet oroas man ändå över utvecklingen. Eftersom Socialstyrelsen inte anser det aktuellt att göra Clostridium difficile-infektion anmälningspliktigt enligt smittskyddslagen har man satt igång ett arbete med att införa ett frivilligt anmälningssystem för mikrobiologilaboratorierna.