Senast den 30 april ska utredningen presentera sina förslag till åtgärder för att stärka den kliniska forskningen i Sverige, som enligt samstämmiga bedömningar inte håller den klass man kan förvänta sig med tanke på förutsättningarna.
Några antydningar om vad utredningen kommer att innehålla gav den särskilde utredaren Olle Stendahl vid den heldag som SACO vård, dvs de elva SACO-förbund som organiserar vårdpersonal, ordnade kring klinisk forskning den 10 mars.
Bland annat kommer man att föreslå ett nationellt program för finansiering av kliniska behandlingsstudier omfattande 200–500 miljoner kronor. Tänkbara finansiärer är forskningsråd, stiftelser, landsting, universitet och industri.
– Det handlar inte om den forskning som industrin bedriver, utan den som forskningen och sjukvården själv initierar. För den finns i princip ingen finansiering i dag.

För att stärka samverkan mellan de medicinska fakulteterna och universitetssjukhusen kommer man att föreslå att universiteten och landstingen tillsammans bildar sex regionala universitetsmedicinska centrum med gemensam ledning och ett samlat ansvar för forskning, utbildning och sjukvård.
– Universitetssjukhusen har detta uppdrag i dag, men i praktiken fungerar de som regionsjukhus, menade Olle Stendahl.
Förslaget fick omedelbart tummen upp från både Läkemedelsindustriföreningen och SKL:s representanter. Göran Stiernstedt, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL, varnade dock för nostalgi och ville inte veta av något förstatligande av universitetssjukhusen.
– Organisations- och ledningsfrågorna måste lösas, men det är viktigt att sjukvårdshuvudmännens engagemang bibehålls.

Alla kliniska studier ska finnas i databas

Alla påbörjade kliniska studier ska deklareras i en databas, liksom senare resultaten. Det har SKL och Läkemedelsindustriföreningen, LIF, kommit överens om i en ny nationell strategi för klinisk forskning, där man nu anpassar sig till kraven från de medicinska tidskrifterna. Strategin är en vidareutveckling av det avtal om kliniska prövningar som tidigare undertecknats. Nytt är att avtalet även täcker uppföljningsstudier.