Om inte skatterna höjs kommer landstingssektorn enligt Läkarförbundets beräkningar de närmaste åren att tvingas skära ned på sin verksamhet med närmare fyra procent. Orsaken är vikande skatteintäkter i krisens spår i kombination med ökade kostnader för nya mediciner och behandlingar. I arbetstillfällen motsvarar det ca 11 000 års­arbeten som kan försvinna.
I kalkylen ingår de satsningar på 2,1 miljarder kronor 2010 och 1,5 miljarder 2011 och 2012 som aviserats i vårbudgeten och som syftar till att förhindra uppsägningar inom viktiga välfärdsområden.

Enligt Läkarförbundets utredningschef Kåre H Jansson täcker inte dessa pengar på långa vägar behoven.
– För varje prognos som kommer från SKL, Konjunkturinstitutet eller regeringen har det sett dramatiskt sämre ut. Baserat på den senaste skatteunderlagsprognosen för landstingen bedömer vi att det fattas åtta miljarder i år och 14 nästa år för att bibehålla nuvarande verksamhetsnivå och slippa avskeda folk.
Den ekonomiska krisen gör också att Läkarförbundet bedömer att behovet av prioriteringar i vården kommer att öka. Den nuvarande etiska plattformen är i detta sammanhang inte tillräcklig, anser förbundet, och efterlyser ett större ansvar från statsmakterna.
– Vi vill ha en behandlingsförmånsnämnd, enkelt utryckt, som talar om vilka behandlingar man själv får betala och vilka som samhället står för, säger Kåre H Jansson.