Hälsocentralen i Strömsund har lyckats vända en bedrövlig situation för sina ST-läkare till något positivt, konstaterar Spur, som i onsdags i förra veckan för första gången tog ett samlat grepp kring ST-utbildning i ett primärvårdsområde.
– Det är en solskenshistoria sammanfattar Johan Berglund, utvecklingen för ST-utbildningen vid hälsocentralen i Ström­sund (se artikeln »Vi är friluftsmänniskor – det är nog en förutsättning för att klara jobbet« ), efter att ha inspekterat primärvården i Jämtland för Spur, som grans­kar landets ST-utbildningar.

Johan Berglund, professor i allmänmedicin och före detta ordförande i Svensk förening för allmänmedicin, konstaterar att det tog ett år innan utbildningsläkarna fick den utbildning de är berättigade till.
– Jämtland har ett väldigt bra centralt engagemang kring sin ST-utbildning, bland annat i utvecklingen av kurser. Sedan måste man se på ett lokalt plan om det fungerar i praktiken. Det tog ett år innan verksamhetschefen fått klart för sig hur en ST ska se ut. ST-läkarna fick initialt inte sina utbildningsbehov tillgodosedda. Nu har de kompenserats, bland annat med inläsningstid, för att kunna göra färdigt sin ST på ett bra sätt.
– Man har fått positiva och ambitiösa doktorer på en dåligt bemannad enhet. Men verksamhetschefer är ofta inte läkare och måste utbildas i vad ST-utbildningen ska leverera, inte minst som en ny ST imple­menteras.
Hälsocentralen i Strömsund har väckt Spur:s intresse genom att bemanningen i hög grad består av utländska läkare, men man har också önskat titta på jämtländsk hälso- och sjukvård i stort, som får flest antal ansökningar till ST-platserna, berättar Johan Berglund.
Det handlar om totalt fem vårdcentraler som ingår i inspektionen, av vilka två ska besökas på plats. Utöver Strömsund görs också nedslag i Brunflo. Intervjuer med ST-läkare, handledare och verksamhetschefer ingår, liksom kontroll av tek­nisk apparatur.
Utbildningsläkarnas handledare, Anders Ehnberg, ordförande i Svensk förening för glesbygdsmedicin och medicinskt huvudansvarig för verksamheten i Strömsund, är liksom de berörda ST-läkarna nöjd med inspektionen.
– Vi är bland de absolut första primärvårdsenheter i landet som grans­kats av Spur. Vi får höga poäng på det mesta, men handledningen är ett problem. Det är inte idealiskt att handleda tre ST-läkare.
– Handledningen är viktig i glesbygd. Oftast är utrustning av lokaler inga bekymmer, säger Johan Berglund.
Spur, som kommer att lämna en officiell rapport inom ett par veckor, bedömer att Strömsund – när de tre ST-läkarna blivit klara med sin specialistkompetens i allmänmedicin – ska kunna fungera som en bra utbildningsplats.
Utöver ST-läkare kan det i framtiden handla om att utbilda sig för en grenkompetens i glesbygdsmedicin, som kan vara gans­ka så utmanande:
– En av ST-läkarna (Sergey Almazov) fick i helgen en sätesförlossning. Som tur var, var han i botten obstetriker, så det gick bra, säger Johan Berglund.