Några större överraskningar bjöd distriktsläkarnas fullmäktigemöte i fredags inte på, mer än att den inbjudna gästtalaren i år inte hämtats från regeringen. Ylva Johansson, riksdagsledamot (S) och vice ordförande i socialutskottet, redogjorde för socialdemokraternas kommande sjukvårdspolitiska program, där utmaningen identifierats vara hur man i framtiden ska kunna finansiera en god allmän och lika sjukvård utifrån behov. »Tillgänglighet« är inte hälso- och sjukvårdens kärnproblem, däremot måste samhället ha solidariteten med de äldre generationerna, var några av budskapen till allmänläkarna från oppositionens talesman i sjukvårdsfrågor.
Samtidigt som allmänläkarna kan väntas spela en strategisk roll även i oppositionens scenarier för framtida hälso- och sjukvård, visade årsmötet att möjlighet till förkortad arbetstid är en fråga som engagerar distriktsläkare.
Fullmäktige avslog dock en motion från DLF Västmanland om att försöka förändra kollektivavtalen så att arbetsgivare blir skyldiga att erbjuda läkare över 63 år alternativa arbetsuppgifter med bibehållen lön. Ett sådant krav ansågs utsiktslöst då det står i motsats till arbetsgivarens skyldighet att leda och fördela arbetet utifrån verksamhetens behov.
DLF Västmanland motionerade även om arbetsrelaterad psykosocial ohälsa, och efterlyste från DLF en enkät i frågan under kommande verksamhetsår. En arbetsmiljöenkät ligger dock redan i Läkarförbundets pipeline.
Vad gäller vårdval fick Sydvästra Skåne gehör för att man i DLF och förbundets kommande vårdvalsundersökningar bevakar frågan om huruvida styrning av pengar till de mest vårdkrävande samtidigt kan ge medlemmarna en bättre arbetsmiljö.