En tredjedel av Sveriges medicinstudenter läser i dag sin utbildning utomlands (se LT nr 44/2008 sidorna 3096-102). Fram tills alldeles nyligen har denna grupp saknat facklig hemhörighet. Med den nya avdelningen MSF-utland, som startade i höstas, gör fackliga företrädare under våren en informations- och rekryteringsturné till utbildningsorter utomlands. Urvalet av orter bestäms av att det där finns kontaktpersoner villiga att driva de utlandsstuderandes intressefrågor. Tidigare har Århus i Danmark besökts. Under Kristi himmelfärdsveckan stod Östeuropa på tur.
En grupp om tre personer, Yosef Tyson, MSF, nya Sylf-ordföranden och CS-ledamoten Lena Ekelius samt Fredrik Eklöf, ansvarig för Läkarförbundets medlemsrekrytering, besökte Cluj i Rumänien och Budapest i Ungern.
Tjänstemän och förtroendevalda hoppas få igång ett samarbete i form av nätverk där medlemmarna kan dra lärdom av varandras erfarenheter, samtidigt som facken stärker sitt arbete med att anpassa kartan efter verkligheten, att påverka politik, myndigheter och hälso- och sjukvård att ställa om verksamhet.
– Huvudsyftet är att vara de utlandsstuderandes språkrör upp till beslutsfattare, eftersom de flesta av de utlandsstuderande antagligen kommer tillbaka till Sverige, säger Fredrik Eklöf.
Från fackets sida önskar man informera sig om de utlandsstuderandes villkor och behov, samtidigt som studenterna får möjlighet att höra sig för om möjligheterna att etablera sig i svensk hälso- och sjukvård efter utlandsstudierna. Många utlandsstuderande svenskar hoppas till exempel på AT-tjänstgöring alternativt en AT-liknande tjänst (beroende på hur studielandets utbildning ser ut) i Sverige. Ett vanligt önskemål är också att vikariera som underläkare.
– De utlandsstuderande är en stor men borglömd grupp, säger Yosef Tyson, MSF.
– Personligen anser jag att vi måste strukturera om det svenska systemet ganska mycket. De flesta av de utlandsstuderande vill komma tillbaka till Sverige – och de behövs. För samtidigt som vi har flest antal läkare per capita inom OECD, så är köerna till sjukvården långa.