Socialdemokraterna kommer i sitt nya sjukvårdspolitiska program att föreslå en nationell certifiering för alla vårdgivare i det offentliga systemet.
– Kvalitet och säkerhet är de viktigaste vårdfrågorna – tillgängligheten är sekundär. Det är bara en tidsfråga innan vi får en politisk debatt om vårdens kvalitet, säger Ylva Johansson, socialdemokraternas talesman i hälso- och sjukvårdsfrågor.
– Det är inte så att man ska shoppa runt för att hitta kvalitet.

Ylva Johansson, inbjuden talare vid Distriktsläkarföreningens årsmöte häromveckan, kritiserar den nuvarande ord-
ningen där företag kan vinna en upphandling utan att uppvisa tidigare verksamhet och resultat på det efterfrågade området.
– I dag lägger staten fokus på att jaga syndabockar i efterhand. Här behövs ett skifte. Man ska inte kunna vinna ett uppdrag bara genom att kunna skriva en bra offert. Vårdgivare i den offentliga vården måste uppfylla vissa villkor. Staten ska kunna säga att man i alla fall försökt, säger Ylva Johansson.

Beska dropparna sparas inte heller det egna partiets tidigare förda hälso- och sjukvårdspolitik. Mer fokus på folkhälsa och fler i förvärvsarbete är något som måste till för att klara den ökade demografiska belastningen.
– Det är svårt att hitta ersättningsmodeller och styrsystem för att hålla patienter friska. Men finns det tid och möjlighet att jobba långsiktigt finns stora vinster och mycket pengar att spara, säger Ylva Johansson.
– I dag utförsäkrar vi personer till ingenting. Men den politik som vi socialdemokrater förde dög inte heller. Många patienter föll mellan olika stolar. Där omprövar vi politiken, säger Ylva Johansson och nämner tankar på att slå samman arbetsförmedling och försäkringskassa, som tillsammans tillförs nya resurser.