Artikeln som publicerades i Läkartidningen 7/2008, (sidorna 434-7) handlar om operation med klaffbevarande kirurgi vid aortainsufficiens. Enligt författarna, Anders Franco-Cereceda och Jan Liska vid thoraxkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, dog bara en av 70 patienter inom 30-dagarsgränsen när klaffbevarande kirurgi användes.
Den 18 mars anmälde två överläkare vid samma klinik studien till etikrådet på KI. Enligt anmälan dog ytterligare tre patienter förutom den som nämndes i studien. Därmed var dödligheten inte 1,4 procent utan 5,7 procent. Dessutom avvek enligt anmälarna beskrivningen i artikeln av det dödsfall som redovisades från journalanteckningarna.
Efter att de utpekade forskarna fått bemöta kritiken beslutade etikrådet att, som det heter, »öppna ett ärende«. Rolf Ekroth, professor emeritus i toraxkirurgi vid Göteborgs universitet, anlitades som extern granskare. Denne kommer i sin granskning fram till att tre dödsfall och tre reoperationer utelämnats och att rapporteringen är vilseledande.
Rolf Ekroths slutsats är att det kan finnas misstanke om »misconduct« och att artikeln i Läkartidningen bör dras tillbaka.
Läkartidningens medicinske huvudredaktör, Jan Östergren, säger att det för närvarande inte är aktuellt att dra tillbaka artikeln.
– Läkartidningen avvaktar vad den pågående utredningen kommer fram till. Däremot kommer vi att införa en markering om att artikeln är under utredning.
Vad betyder det om anklagelserna skulle vara riktiga?
– Det är alltid allvarligt om studier är felaktigt redovisade. Det är särskilt allvarligt om slutsatsen påverkas. Slutsatsen kan ju påverka det medicinska handlandet.
Björn Klinge, ordförande för etikrådet, vill inte kommentera ärendet på annat sätt än att bekräfta att en utredning pågår.
När kan utredningen bli klar?
– Troligen inte före sommaren.