Enligt huvudpropositionen kring apoteksmarknaden får förskrivare av läkemedel inte äga apotek, vilket förtydligas ytterligare i lagtexten med att dessa inte får »utöva ett bestämmande inflytande över verksamheten«. Inte heller tillverkare av läkemedel får stå som ägare.
– Foxfarmaci hoppas nu att ett upplägg där läkarna äger mindre än hälften av företaget är förenligt med lagboken, menar Fredrik Skepp, nyvald styrelseordförande, ekonom och delägare i Foxfarmaci.

Flera läkare har hört av sig till Läkemedelsverket med tillståndsfrågor om att äga eller medverka i apoteksverksamhet. Men Erica Hagblom, handläggare på Läkemedelsverket, tycker att lagen ger en klar fingervisning.
– Jag råder alla som vill driva apotek att fundera på hur intressant det är att ha dessa personer knutna till verksamheten i relation till de problem det kan leda till när det gäller att leva upp till begränsningarna i ägandet som lagstiftaren slagit fast. Men vi ger inga förhandsbesked nu. Var gränsen går exakt för bestämmande inflytande kommer att stå klart när ansökningarna bedöms, säger Hagblom.
Först efter sommaren, i augusti–september, kommer Läkemedelsverkets besked kring ägarfrågor och tillstånd att finnas. Foxfarmaci kommer därför från 1 juli bara att ägna sig åt försäljning av receptfria läkemedel och egenvårdsprodukter.
Det är på Vasagatan 40 i Stockholm som Foxfarmaci startat sitt första apotek. Tanken är att växa till 25–30 apotek inom en femårsperiod, både genom egna apotek och franchisingsystem.
I dag erbjuds hälsotjänster som blodtrycksmätning, allergitest och vaccinationer, men på sikt ska även förebyggande tjänster läggas till. Undersökningarna genomförs av en anställd sjuksköterska som vid allvarliga fall med kunder hänvisar till akuten, i andra fall till husläkare, förklarar Laila Hellgren, en av de två läkarna som startade Foxfarmaci där hon står som delägare. Hon arbetar i dag också som hjärtkirurg vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
– Vi tänker framöver utöka utbudet med diverse farmaceutiska tjänster. Vi vet också hur svårt det är att komma till på vårdcentralerna och vår placering på bästa butiksläge, där människor rör sig, gör att vår tillgänglighet är en stor fördel. Vi överväger att på sikt etablera strategiska samarbeten med vårdgivare, säger hon.