Katrin Rönnberg-Halvorsen, öron-, näs- och halsläkare i Stockholm, har gått en tidigare »starta eget«-kurs i förbundets regi. Som egen företagare fick hon mer administ­rativt arbete än vad hon föreställt sig.

Läkarförbundets satsning »Ökad mångfald inom vården« startade i augusti i fjol, efter att förbundet fått 3,5 miljoner kronor från före detta Nutek, nu omdöpt till Tillväxtsverket. Runt 600 läkare ska få stöd i beslutsprocessen när vårdval rullas ut över landet. Kurserna vänder sig i första hand till distriktsläkare, och ska arrangeras av lokalföreningarna utifrån lokala och regionala förutsättningar.
– Vi försöker sänka de kunskapsmässiga trösklarna för att läkare ska ta steget och starta eget. Vi kan inte veta om det lönar sig ekonomiskt. Men det kan finnas andra skäl till egenföretagande, som kortare beslutsvägar, tid och kvalitet, säger Björn Druse, ekonomichef på Läkarförbundet och ansvarig för projektet.
Han hoppas på en vidgad arbetsmarknad för läkare, som bjuder mer än steget från ett landstingsmonopol till ett oligopol, med ett fåtal stora vårdkoncerner.
– Vi tillhandahåller kostnadsfria kurser där man lär sig analysera förutsättningar för att gå in i eget företagande. Det är en tjänst riktad till läkare som står inför ett vägval inom primärvården. Vi vill öka läkares kunskaper och möjligheter till eget företagande, och genom detta samtidigt erbjuda alternativ till de stora vårdföretagen, säger Björn Druse.

Läkarförbundet erbjuder nystartade företag ett startpaket med redovisnings- och finansieringsstöd.
– Vi erbjuder något som kan liknas vid ett »Praktikertjänst light«. Nystartade vårdföretagare kan köpa redovisnings- och finansieringsstöd genom Läkarförbundets samarbete med Grant Thornton och Salus Ansvar, berättar Björn Druse, som tycker att medlemmar ska ta chansen att gå de kostnadsfria kurserna för att informera sig, även om man inte bestämt sig för att ta steget än.

Men bara 22 av 40 platser fylldes vid kursstarten i början av juni i Göteborg. Tvådagarskursen var en av de tolv kurser som planerats under året runt om i landet.
– Vi är väldigt förhoppningsfulla och nöjda med intresset, mot bakgrund av att vi haft så kort framförhållning, säger Eva Engström, ordförande i Göteborgs läkarförening:
– Vi måste följa utvecklingen. Det är naturligt att vi som fackförening är med och stöttar våra medlemmar. När Sjukvårdssverige förändras, då måste vi också förändras, kommenterar hon fenomenet att fackförbund guidar till egenföretagande.

Katrin Rönnberg-Halvorsen, öron-, näs- och halsspecialist, Utsikten, Stockholm, har gått en av Läkarförbundets tidigare »starta eget«-kuser i Stockholm. Hon blev uppsagd när en specialistmottagning som tidigare drivits av Ersta sjukhus upphörde.
– Jag blev arbetslös, trots att det i Stockholm är långa köer till min specialitet. Vi blev uppsagda. Därefter sökte jag anställning – men det fanns inga. Mellan upphandlingarna finns inga tjänster att söka.
Sedan den första april är hon egen företagare med enskild firma.
– Jag gick kursen efter det att jag fått ett avtal med landstinget och det stod klart att jag skulle starta privat verksamhet.
Hon är glad över att ha fått ett avtal även om administrationen är mer omfattande än hon hade räknat med.
– Som egenföretagare är det tusen frågor i stort som smått. Jag skulle gärna ha sett mer djupgående information på kursen, säger Katrin Rönnberg-Halvorsen.

Läs om Läkarförbundets »starta eget«-kurser på http://www.slf.se