Det norska Läkemedelsverket har nyligen, på uppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet, utrett förbudet mot läkemedelstillverkare och kommit fram till att regeln inte har någon »väsentlig betydelse« för de konkurrensmässiga och läkemedelspolitiska målen.

– Så länge regler och tillsyn finns så att de politiska målen uppfylls spelar det ingen roll vem som äger apotek. Prisregleringen är särskilt viktig för att staten ska hålla låga försäljningspriser på receptbelagda läkemedel, menar Helga Festøy, sektionschef vid avdelningen för läkemedelsekonomi vid Legemiddelverket.

Kritik mot utredningen har varit att industriägda apotek i högre grad kommer att föredra vissa leveran­törer före andra, köpa större volymer från vissa och ingå strategiska affärsavtal.
Men inget hindrar dem från det i dag och dessutom främjar detta prisnivån, menar myndigheten. Men för läkarna är situationen en annan, enligt Festøy:
– Lagen är grundad med hänsyn till en rationell läkemedelsanvändning. Det finns en viktig skillnad. Det är läkaren, och inte tillverkaren, som bestämmer om patienten ska ta läkemedel och vilket läkemedel.
Utredningen om apoteks­ägande för tillverkare ligger nu på departementets bord.