Universitet och högskolor ska kunna dra in rätten för en student att göra praktik, så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det föreslår Högskoleverket som på uppdrag av regeringen utrett hur universitet och högskolor ska kunna hantera situationer med olämpliga studenter. Villkoret är att ansvariga för praktikverksamheten, som landsting eller en skola, säger nej till att ta emot studenten av hänsyn till patienter respektive elever. Kontrollen av vilka studenter som gjort sig skyldiga till brott ska enligt Högskoleverkets förslag till regeringen göras av de verksamhetsansvariga, inte av universitet eller högskola.
I ett pressmeddelande den 25 juni redovisar Högskoleverket sina förslag på ett regeringsuppdrag (se rapporten »Allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå högskoleutbildning« 2009:20 R). Samtidigt passar man på att redovisa ett yttrande till Justitiekanslern, där man – efter ett anstånd om en förlängd svarstid – stödjer Uppsala universitets hantering av den morddömde läkarstudenten (se LT nummer 23/2009, sidan 1546).
Det var efter det att Uppsala universitet i början av februari meddelade studenten att man inte kunde bereda praktikplats som den morddömde studenten anmälde Uppsala universitet till Justitiekanslern avseende »oriktigt avskiljande« och med krav på skadestånd. Anmälaren begärde också att Justitiekanslern skulle granska om Socialstyrelsen och de berörda landstingen hade begått några fel vid handläggningen.
Högskoleverket framhåller nu i det aktuella yttrandet till Justitiekanslern att Uppsala universitet gjort vad man kunnat men att annan myndighet ansett personen olämplig för verksamheten och att studenten därför inte kunnat beredas praktikplats. »Tre landsting har svarat nej på grund av att han dömts till fängelse för mord. Studenten kan därför inte fortsätta sin utbildning«, fastslår Högskoleverket.
Den morddömde student som aktualiserat en översyn av regelverket, är dömd för mordet på en fackföreningsman (se LT nummer 7/2009, sidan 418). Redan 2007 antogs han till läkarutbildningen vid Karolinska institutet (se LT nummer 5/2008, sidan 277), men han blev av med sin plats när det framkom att han hade förfalskat sina betyg. Efter att ha kompletterat sina betyg antogs han till Uppsala universitet på korrekt sätt.

Läs:

Högskoleverkets rapport »Allvarlig brottslighet som hinder mot att genomgå högskoleutbildning (2009:20 R)«:
http://www.hsv.se/download/18.1dbd1f9a120d72e05717ffe6591/0920R.pdf

Högskoleverkets yttrande till Justitiekanslern:
http://www.hsv.se/download/18.1dbd1f9a120d72e05717ffe6338/31-3046-09.pdf