De strandade försöken om att involvera företagshälsovården i den förvärvsarbetande befolkningens primärvård förhandlas nu om (se LT 7/2009, sidorna 416-7). Företagshälso­vården frikopplas från landstingens vårdval. Målet är dock fortfarande att erbjuda tidigt stöd i sjukskrivningsprocessen. Sjukskriven väntas komma få hämta intyg om arbetsförmåga hos primärvård eller företagshälsovård från dag ett vid sjukanmälan.
– Vi arbetar vidare på en lösning när det gäller företagshälsovård som inte involverar primärvård på samma sätt, säger Mattias Lundbäck, politiskt sakkunnig hos socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrson.
– Det bereds nu i regeringskansliet och beräknas vara klart 1 juli, fortsätter han.

Lars Hjalmarson, vd, Svensk Företagshälsovård, är något mindre optimistisk vad gäller tidplanen. Företagshälsovården erbjuder regeringen en modell där man åtar sig ansvaret för sjukskrivna från och med dag ett till och med dag 90 i den så kallade rehabiliteringskedjan, förutsatt att staten går in med de pengar –1,7 miljarder kronor över tre år – som tidigare varit vikta för avtal med landstingen om primärvård. Genom avtal med arbets­givarna kan vi ta ansvar för cirka 70 procent av landets 4,2 miljoner anställda som är anslutna till företagshälsa, cirka tre miljoner personer, säger Lars Hjalmarson, vd, Svensk Företagshälsovård.
Företagshälsovården väntas få uppdrag att åta sig »allt utom klassisk läkarvård«: bedömning av arbetsförmåga, särskilda läkarutlåtanden och bedömning av intyg. Kvar av sjukvård återstår endast medicinsk service.

Ett villkor från företagshälsovårdens sida är att man får betalt för insatser och utfört arbete, och inte i form av kapitering.
– Har man kapitering blir inte mycket gjort, kommenterar Lars Hjalmarson.
Medan företagshälsovården vill ha betalt för insatser, föredrar regeringens utredare Tovio Heinsoo kapitering.
Hur pass omfattande företagshälsovårdens uppdrag kommer att bli är oklart.
– Vi vet inte än om det kommer att handla om en eller fyra miljoner arbetstagare som ansluter sig till företagshälsovården. Det är den enskilda som ska lämna in intyg från primärvård eller företagshälsovård som underlag för arbetsförmåga. Vi vill att rehabgarantin ska fungera oavsett lösning, säger Mattias Lundbäck.
Vad är ännu inte klart?
– Hur ersättningen ska gå ut och för vad och på vilket sätt.