– Det årliga vaccinet för det norra halvklotet som landstingen beställt är i stort sett klart och kommer att börja levereras, säger Anders Tegnell, chef för Socialstyrelsens smittskyddsenhet.

Samtidigt har Socialstyrelsen fått i uppdrag av regeringen att förhandla med vaccintillverkaren GlaxoSmithKline om leverans av 9 miljoner doser prepandemiskt vaccin mot den nya influensan. Den produktionen kan dock inte starta innan vaccinproducenterna fått erforderligt virusmaterial från WHO.
Leveranstid för vaccinet är enligt tillverkaren 4–6 månader.
Tungt vägande för Sveriges beslut att beställa vaccin mot den nya influensan kommer att bli om WHO tar steget att uppgradera influensan till den högsta nivån på den sexgradiga skalan, dvs full pandemi, ett beslut som enligt WHO rycker allt närmare i takt med att spridningen forsätter.

Ett prepandemiskt vaccin tillverkas i förväg inför en möjlig pandemi. Vid ett pandemiutbrott kan därför viruset ha förändrats och den skyddande effekten försvagas.