Det är Delegationen för samverkan inom den kliniska forskningen, som ligger under Näringsdepartementet, som tillsammans med Sveriges Kommuner och landsting, SKL, driver projektet Forskningsbokslut. Bakgrunden är den debatt som pågått en längre tid om stagnationen i den kliniska forskningen, en debatt där inte minst landstingen hamnat i skottgluggen för att man inte anses prioritera forskningen tillräckligt.
– Vi vill visa att det faktiskt satsas stora resurser på klinisk forskning inom landstingen. Men vi vill också lära av varandra och bli bättre som plattformar för forskning, säger Hannie Lundgren, forskningschef i Region Skåne och projektledare.

Meningen är att varenda landstingsenhet i landet, från stora universitetskliniker ned till minsta vårdcentral, årligen ska redovisa inte bara vilka kompetenser och resurser för klinisk forskning man har utan också utfallet i form av »output« (vetenskapliga publikationer, disputationer m m) och »outcome« (patent, ändrad klinisk praxis och liknande). Tiden mellan upptäckt och tillämpning ska också framgå.
Förhoppningsvis kommer forskningsboksluten att göra det tydligare för beslutsfattarna vad som är vinsterna med att bedriva klinisk forskning, säger Hannie Lundgren.
– Forskning är en långsiktig verksamhet och det är inte alltid lätt att se effekterna av de satsningar som görs. Om man kan se nyttan blir det lättare att motivera att man satsar skattemedel.
Enligt Hannie Lundgren är det ett pionjärarbete man bedriver.
– Utvärderingar av forskning utgår alltid från stater eller finansiärer. Någon motsvarande kartläggning som utgår från producenterna av hälso- och sjukvård finns inte någonstans i världen.

Den slutliga versionen kommer att omfatta 60 para­metrar indelade i fyra kategorier: struktur, processledning, upp­följning och tillämpning samt kommuni­kation. En »lightversion« ska testas under sommaren vid ett 80-tal kliniker i storstadsregionerna och i Norrland.
Faller testet väl ut blir det »skarpt läge« nästa år. Då kommer det för första gången att finnas en samlad blid av den kliniska forskning som bedrivs i landet, säger Hannie Lundgren.
Kan det visa sig att det sker mer klinisk forskning än man tror?
– Det skulle inte förvåna mig ett enda dugg om det är så.
Hannie Lundgrens vision är att forskningsboksluten ska utvecklas till en nationell databas där även akademin och industrin medverkar.
Bland landstingen finns ett stort intresse, för att inte säga en entusiasm, för projektet, säger hon.
– Det är inte alltid landstingen jublar åt ytterligare kontroll. Men den här gången är man oerhört positiv.