Utöver frågan om hot och våld tar rapporten upp ett antal aspekter som rör ST-läkares arbetssituation, hälsa och fritid.
Närmare hälften av ST-läkarna i enkätsvaren har övervägt att i framtiden arbeta utanför sjukvården. Bristande uppskattning från chefer och att fritiden påverkas negativt av arbetssituationen, är ett par bakomliggande skäl. Tre av fyra ST-läkare känner sig dock glada och tillfredställda eller har ganska positiva känslor inför arbetsdagen, enligt rapporten.