Som Läkartidningen tidigare rapporterat (LT 44/2008, sidan 3103) finns det misstankar om att journaldata förvrängts i en Lancet-artikel som visade att ST-analys, STAN, minskar risken för syrebrist hos foster i samband med förlossningen (rönen presenterades i en artikel i LT nr 48/2004, sidorna 3875-81).
När misstankarna blev kända lät Lunds universitet, där författarna är verksamma, göra en oberoende granskning. Resultatet av granskningen fick universitetets rektor att i november 2008 vända sig till Vetenskapsrådet, VR, som har regeringens tillfälliga uppdrag att utreda oredlighet.
Nu har Vetenskapsrådet utsett Anders Ekbom, professor i epidemiologi vid Karolinska institutet, och Josef Milerad, docent i pediatrik och tidigare medicinsk chefredaktör på Läkartidningen att granska misstankarna. Utredningen ska vara klar i början av hösten.
Med tanke på dina meriter i sammanhanget, ska man tolka det som att VR bedömer att det finns fog för misstankarna?
– Det tror jag inte, utan det beror nog just på att jag har tidigare erfarenhet.
Anders Ekbom säger att han först tvekade att ta på sig uppdraget.
– Men VR övertygade mig om att det är något som behöver göras. Det värsta scenariot är ju om en person som är oskyldig blir uthängd på grund av icke verifierade anklagelser.